r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Begrotingscommissie: 1,6 miljoen steun voor 400 ex- werknemers Carrefour België

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 7 november 2019.

EP begrotingscommissie stemt in met mobilisatie EU-steunpakket van 1.632.028 euro ter ondersteuning van ontslagen werknemers bij het vinden van nieuwe baan.

De totale geraamde kosten van het steun pakket bedragen 2,7 miljoen euro, waarvan 60% van de begroting - 1,6 miljoen euro - door het Europees Fonds voor aanpassing aan de Globalisering (EFG) wordt gefinancieerd. Het fonds wordt gebruikt om de 400 werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden met behulp van loopbaanbegeleiding, training, advies over ondernemerschap en bijdragen voor het opstarten van een eigen bedrijf.

Voor maximaal 330 werkloze jongeren onder de 25 die momenteel geen onderwijs of opleiding volgen is ook steun beschikbaar via het EFG.

Het ontwerpverslag van rapporteur José Manuel Fernandes MEP (EPP, Portugal), werd woensdag door de Begrotingscommissie aangenomen met 30 stemmen voor en 3 tegen, bij 2 onthoudingen.

De Raad van de Europese Unie (de EU lidstaten) heeft echter tegen EU-steun voor de ontslagen Carrefour werknemers gestemd. In reactie op deze beslissing zei de heer Fernandes: "Het standpunt van de Raad is beschamend. Het gaat in tegen de regels en laat deze Belgische burgers, die hun baan zijn kwijtgeraakt in een regio waar de werkloosheid hoog is en boven het EU-gemiddelde ligt, in de kou staan.”

Achtergrond informatie

Het Parlement, de Raad en de Commissie starten vandaag met onderhandelingen met het oog op het vinden van een akkoord zodat de EU-steun uit het EFG alsnog goedgekeurd kan worden door de Raad. Het Parlement moet ook plenair over de kwestie stemmen.

Het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering (EFG) co-financeert op maat gesneden diensten om ontslagen werknemers te helpen een nieuwe baan te vinden. Het jaarlijkse plafond van het fonds bedraagt 150 miljoen euro. Naar aanleiding van de collectieve ontslagen bij Carrefour Belgie heeft het Waalse Gewest een steunaanvraag bij het Europees Fonds voor de aanpassing aan de Globalisering (EGF) ingediend. Voor 400 van de ontslagen werknemers en 330 werkloze jongeren onder de 25 die geen onderwijs of opleiding volgen, wordt gepersonaliseerde job- begeleiding voorzien.


Terug naar boven