r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

commissie Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ), Den Haag

Eerste Kamer
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2019 14:05
plaats Den Haag
locatie Eerste Kamer Toon locatie
organisatie Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

 • 1. 
  Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

Initiatiefvoorstel-Sjoerdsma, Asscher, Van Otterloo, Van Wijngaarden en Van Ojik Rijkswet inperking gevolgen Brexit

Procedure

Verslag van de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2019

Bespreking

Verslag van een schriftelijk overleg met de de minister voor Rechtsbescherming en de minister van J&V over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2020

Bespreking status toezeggingen T02569, T02544 en T02713

 • 5. 
  E180019

Verslag van een nader schriftelijk overleg inzake het VN-Vluchtelingencompact; EU-voorstellen: Besluiten van de Raad betreffende de Global Compact over gedeelde verantwoordelijkheid voor vluchtelingen (GCR) en de Global Compact over gereguleerde, ordelijke en veilige migratie (GCM)

Bespreking antwoordbrief van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking d.d. 8 november 2019

 • 6. 
  Ambassadeursconferentie
 • 7. 
  Mededelingen en informatie
 • 8. 
  Rondvraag

Inhoud

1.

commissievergadering Eerste Kamer

2.

Eerste Kamercommissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ)

Deze vaste Eerste Kamercommissie houdt zich bezig met onderwerpen op het gebied van Immigratie & Asiel en de JBZ-Raad.

Het gaat daarbij onder meer om

 • Vreemdelingenzaken
 • Migratiebeleid (nationaal en internationaal)
 • Integratie
 • Mensenhandel
 • Asielvraagstukken
 • IND, COA, DTV

3.

Meer over...

Terug naar boven