r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Industriebeleid: aanbevelingen om de leidende positie van Europa in zes strategische bedrijfssectoren te ondersteunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op dinsdag 5 november 2019.

Vandaag maakt de Commissie de aanbevelingen bekend van een deskundigengroep, het Strategisch Forum voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang, om het concurrentievermogen en de leidende positie van Europa in de wereld in zes strategische en toekomstgerichte industriële sectoren te bevorderen: geconnecteerde, schone en autonome voertuigen; waterstoftechnologieën en -systemen; slimme gezondheidszorg; het industriële internet der dingen; koolstofarme industrie; en cyberbeveiliging.

Commissaris Elżbieta Bieńkowska, verantwoordelijk voor Interne markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en Kleinbedrijf: “Onze eengemaakte markt - een van de grootste markten ter wereld - is een unieke springplank voor onze industrie om op het wereldtoneel te concurreren. Om daar ten volle van te profiteren, moeten wij gezamenlijk investeren om de koploper in technologische ontwikkeling te blijven. Wij hebben een goed begin gemaakt op gebieden als batterijen en accu's, recycling van plastic en high performance computing. En wij kunnen nog meer doen. En daarom ben ik blij met de aanbevelingen van de deskundigengroep van vandaag voor nog eens zes strategische waardeketens waar het industriebeleid van de EU zich op moet richten.”

Belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang zijn onder meer innovatieve onderzoeksprojecten die vaak aanzienlijke risico's inhouden en gezamenlijke, goed gecoördineerde inspanningen en transnationale investeringen door overheden en industrieën uit verschillende lidstaten vereisen. Door gezamenlijk in de sterke punten en verworvenheden van de Europese industrie te investeren, kan de EU in diverse sectoren en regio's banen en groei genereren en de rol van de EU op het wereldtoneel versterken.

In het verslag worden niet alleen specifieke aanbevelingen voor elk van de waardeketens gedaan, maar ook horizontale ondersteunende maatregelen vastgesteld:

  • bundeling van publieke en private middelen op EU-, nationaal en regionaal niveau; de EU moet deze gezamenlijke investeringen coördineren en zich daarbij op de eerste industriële toepassing en de commercialisering van nieuwe technologieën richten;
  • verdieping en integratie van de eengemaakte markt door middel van wettelijke voorschriften en nieuwe normen;
  • in kaart brengen en ontwikkelen van de vaardigheden die in de verschillende waardeketens nodig zijn;
  • dynamischer maken van de innovatiesystemen in Europa, met extra aandacht voor regionale sterkte punten en publiek-private partnerschappen;
  • vaststelling van een beheersproces om toezicht te houden op technologische en industriële veranderingen, om nieuwe strategische waardeketens te ontdekken en om de voortgang van de werkzaamheden in het kader van deze waardeketens te beoordelen.

Het verslag maakt deel uit van de inspanningen van de Commissie-Juncker om de industriële basis van Europa te versterken. Het zal ook bijdragen tot de werkzaamheden van de volgende Commissie betreffende een nieuwe langetermijnstrategie voor de industriële toekomst van Europa.

Achtergrond

De Europese industrie is sterk en speelt in veel sectoren op wereldvlak een leidende rol, zoals in de automobielsector, de chemische industrie, de farmaceutische industrie, de machinebouw en de lucht- en ruimtevaart. Sinds 2013 heeft onze industrie 1,7 miljoen banen gecreëerd en zij is goed voor meer dan twee derde van onze uitvoer.

Om die leidende rol in een veranderende wereld te behouden, moet de Europese industrie zich echter aanpassen. Het beleid van de Commissie is gericht op het scheppen van een ecosysteem waarin de Europese industrie goed kan gedijen. Dat systeem stelt de industrie in staat kwaliteitsvolle banen te creëren in een sterke en rechtvaardige eengemaakte markt, het concurrentievermogen van Europa te verbeteren, investeringen en innovatie te bevorderen - bijvoorbeeld in schone technologieën - en ondersteuning te bieden aan regio's en werknemers die door veranderingen in het bedrijfsleven worden getroffen.

Zoals in de vernieuwde strategie voor het industriebeleid van de EU in 2017 aangekondigd, heeft de Commissie in maart 2018 het Strategisch Forum voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang opgericht. De werkzaamheden van het Strategisch Forum bouwen voort en vormen een aanvulling op de nieuwe visie voor een duurzamere, inclusievere en concurrerendere transformatie van de Europese industrie tegen 2030, die in juni 2019 door de industriële rondetafelconferentie op hoog niveau is gepresenteerd. De aanbevelingen van het Strategisch Forum zullen ook worden meegenomen in de discussie over het nieuwe industriebeleid van de Commissie, zoals gevraagd in de conclusies van de Europese Raad van 22 maart 2019.

De Commissie steunt lidstaten en bedrijven die de handen ineenslaan om grootschalige transnationale investeringen met positieve spillover-effecten in heel Europa mogelijk te maken, volledig.

De EU heeft flexibele staatssteunregels ingevoerd om belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang vooruit te helpen. In december 2018 heeft de Commissie in het kader van staatssteun voor belangrijke projecten van gemeenschappelijk belang groen licht gegeven voor 1,75 miljard euro aan overheidsinvesteringen, waardoor 6 miljard euro aanvullende particuliere investeringen voor onderzoek en innovatie op het gebied van micro-elektronica zullen worden vrijgemaakt. Vier Europese landen - Frankrijk, Duitsland, Italië en het VK - en ongeveer dertig bedrijven en onderzoeksinstellingen zullen de krachten bundelen om onderzoek en innovatie op het gebied van deze belangrijke technologie mogelijk te maken. Dit is het eerste onderzoeks- en innovatieproject dat op grond van de speciale, afgeslankte regels voor staatssteun voor projecten van strategisch Europees belang is goedgekeurd. Er worden ook belangrijke gezamenlijke inspanningen geleverd en investeringen gedaan op het gebied van high-performance computing en batterijen.

Nadere informatie

Factsheet

Volledig verslag

Factsheet Industry 2030

Verslag Industry 2030

IP/19/6204

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven