r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Workshop on Electricity Balancing: EU platforms for manual and automatic FRR and related pricing methodology, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 13 november 2019 09:00 - 16:00
plaats Brussel, België
organisatie Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER)


Inhoud

1.

Europees agentschap voor samenwerking tussen energieregulators (ACER)

Dit agentschap van de Europese Unie heeft als doel de werkzaamheden van energieregelgevers in EU-lidstaten te coördineren en samenwerking binnen het Europees energienetwerk te bevorderen. Het is onderdeel van het derde EU pakket voor liberalisering van de energiemarkt (Third Legislative Package on the Liberalisation of the Energy Markets).

In juli 2019 trad een nieuwe verordening over ACER in werking die het mandaat van het orgaan enigszins heeft veranderd. Hiermee wordt onder andere de rol van ACER versterkt waar het gaat om het identificeren van overtredingen en het fungeren als scheidsrechter voor nationale regelgevende instanties. Ook zijn er plannen over een nieuwe verdeling van bevoegdheden tussen de directeur en de raad van regelgevers. Daarnaast worden de operationele capciteiten van ACER tot 2020 flink uitgebreid om de werklast voor nationale regelgevers te verkleinen.

2.

Meer over...

Terug naar boven