r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Algemeen overleg EU-Defensieraad

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op maandag 4 november 2019.

Defensie

Voordat de minister van Defensie op dinsdag 12 november deelneemt aan de EU-Defensieraad in Brussel debatteert ze over de Nederlandse inzet met de Kamer. Dit algemeen overleg zal plaatsvinden op woensdag 6 november.

Tijdens de Defensieraad zullen de ministers van Defensie spreken over veiligheids- en defensiekwesties met bijzondere aandacht voor versterkte defensiesamenwerking (PESCO) en de samenhang van PESCO met andere EU-initiatieven op het defensieterrein. Aansluitend zal de stand van zaken van de EU-missies in het kader van het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Defensiebeleid worden besproken. Speciale aandacht zal hierbij uitgaan naar de Sahel-regio. Tot slot zal er een informele lunch plaatsvinden met de secretaris-generaal van de NAVO, de heer Stoltenberg. En marge van de RBZ komt de Steering Board van het Europees Defensie Agentschap (EDA) bijeen.

  • 06/11: Algemeen overleg EU-Defensieraad dd 12 november 2019

Terug naar boven