r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS), Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 februari 2020 13:15 - 14:00
plaats Den Haag
locatie Wttewaall van Stoetwegenzaal Toon locatie
zaal Wttewaall van Stoetwegenzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

 • Brievenlijst

 • Activiteiten commissie

  Details

  Voorjaarsreces: vrijdag 21 februari t/m maandag 2 maart

  • 24-02 t/m do 27-02 Werkbezoek Marokko
  • 03-03-2020 16.30 - 19.00 Algemeen overleg Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
  • 05-03-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 05-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 19-03-2020 14.30 - 17.00 Algemeen overleg Noodhulp
  • 02-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 09-04-2020 15.00 - 17.00 Algemeen overleg Voorjaarsvergadering Wereldbank
  • 16-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 23-04-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Meireces: vrijdag 24 april t/m maandag 11 mei

  • 12-05-2020 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking
  • 14-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 28-05-2020 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel
  • 28-05-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 11-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 25-06-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering
  • 02-07-2020 13.15 - 14.00 Procedurevergadering

  Zomerreces: vrijdag 3 juli t/m maandag 31 augustus

  Nog te plannen commissieactiviteiten

  • Algemeen overleg Wapenexportbeleid (na ontvangst jaarrapportage 2019)
  • Algemeen overleg Ontwikkelingssamenwerking
  • Technische briefing Mercosur door hoofdonderhandelaar Europese Commissie (na publicatie markttoegangsschema's (inclusief tariefcontingenten))

  Nog te agenderen plenaire debatten

  • 10. 
   Debat over het tekortschieten van de Nederlandse controle op wapendoorvoer (Lodders) (staatssecretaris Financiën, minister BuHA-OS)
  • 43. 
   Debat over het bericht dat de VS importheffingen willen invoeren op Europese goederen (Sjoerdsma) (minister BuHA-OS)
  • 47. 
   Debat over het akkoord met Oekraïne over kippenvlees (Ouwehand) (minister LNV, minister BuHa-OS)
  • 1. 
   Dertigledendebat over het besluit van de Chinese regering om de markt te openen voor Nederlands kalfsvlees (Ouwehand) (minister EZK, minister BuHa-OS)
  • 17. 
   Dertigledendebat over acties van Europese boerenorganisaties tegen vrijhandelsverdragen (Ouwehand) (minister BuHa-OS, minister LNV)
  • 31. 
   Dertigledendebat over twee rapporten van de VN over verlies aan biodiversiteit (Ouwehand) (minister BuHA-OS)
  • 56. 
   Dertigledendebat over het handelsakkoord tussen Mercosur en de EU (Ouwehand) (Minister-president, minister LNV, minister BuHA-OS)
 • Mogelijk gesprek DG DEVCO d.d. 11 maart 2020

  Te behandelen:

  2020Z03425 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 19 februari 2020 - T.J.E. van Toor, griffierMogelijk gesprek DG DEVCO d.d. 11 maart 2020

  Besluit: Dhr. Koen Doens, DG DEVCO, ontvangen voor gesprek op woensdag 11 maart 2020 13.45-14.45 uur.

  Er zijn geen documenten bij deze zaak

 • Uitnodiging IHE Delft voor werkbezoek over toekomstig beleid van Nederland en EU voor internationaal onderwijs en onderzoek

 • Kennisagenda 2020

 • Stafnotitie - Werkbezoek 2020 keuze bestemming

 • Reactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen (Kamerstuk 32735-278)

  Te behandelen:

  32735-286 Brief regering d.d. 4 februari 2020 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingReactie op de motie van het lid Karabulut c.s. over in kaart brengen welke Nederlandse bedrijven betrokken zijn bij mensenrechtenschendingen

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Nieuwe jongerenstrategie, ‘Youth at heart’

  Te behandelen:

  34952-104 Brief regering d.d. 17 februari 2020 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingNieuwe jongerenstrategie ‘Youth at heart’

  Er is een fout opgetreden

  Deze informatie kan niet worden geladen.

  Onze excuses voor het ongemak.

 • Aanvullende informatie over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

  Te behandelen:

  35154-25 Brief regering d.d. 11 februari 2020 - S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingAanvullende informatie over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

  Besluit: Betrokken bij plenair debat CETA d.d. 12 en 13 februari jl.

  35154-25 Aanvullende informatie over het handelsverdrag tussen de EU en Canada, het Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA)

 • Fiche: Wijziging verordening handhaving van internationale handelsregels

  Te behandelen:

  22112-2842 Brief regering d.d. 7 februari 2020 - S.A. Blok, minister van Buitenlandse ZakenFiche: Wijziging verordening handhaving van internationale handelsregels

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Raad Buitenlandse Zaken Handel d.d. 5 maart 2020.

  22112-2842 Fiche: Wijziging verordening handhaving van internationale handelsregels

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Openstaande brieven bewindspersonen

  Details

 • 2020Z00607 Aan minister BuHa-OS - Appreciatie verslag Europese Rekenkamer 16-01-2020
 • 2020Z00608 Aan minister BuHa-OS - Scorekaarten multilaterale organisaties 16-01-2020
 • 2020Z00609 Aan minister BuHa-OS - Verzoek inzet en verslag WTO-conferentie Nur-Sultan, Kazachstan 16-01-2020
 • 2020Z00612 Aan minister BuHa-OS - Voortgang genomen maatregelen misstanden in noodhulpsector 16-01-2020
 • 2019Z24374 Aan minister BuHa-OS - Verzoek appreciatie voorstel voor besluit standpunt EU in Algemene Raad van de Wereldhandelsorganisatie 05-12-2019
 • Rappel toezegging minister uit schriftelijke vragen over slavenarbeid op Italiaanse tomatenplantages

  Te behandelen:

  2020Z03572 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 februari 2020 - M.Ö. Alkaya, Tweede KamerlidRappel toezegging minister uit schriftelijke vragen over slavenarbeid op Italiaanse tomatenplantages

  Besluit: Minister verzoeken om de brief over de uitkomst van het nader onderzoek van branchepartijen bij het Convenant Voedingsmiddelen naar mogelijke betrokkenheid van hun leden bij de door de Keuringsdienst van Waarde gesignaleerde vermeende misstanden in de tomatensector in Zuid-Italië, zoals toegezegd in antwoorden op schriftelijke vragen van Alkaya en Van den Hul (Aanhangsel van de Handeling nr. 1268), tijdig voor het AO IMVO d.d. 3 maart 2020 naar de Kamer te sturen.

  2020D07472 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

 • Verzoek aan minister om geactualiseerde scorekaart Gavi aan Kamer te sturen

  Te behandelen:

  2020Z03573 Rondvraagpunt procedurevergadering d.d. 20 februari 2020 - W.R. van Haga, Tweede KamerlidVerzoek aan minister om geactualiseerde scorekaart Gavi aan Kamer te sturen

  Besluit: Minister verzoeken om een geactualiseerde scorekaart voor Gavi aan de Kamer te sturen, met het oog op de donorconferentie medio 2020.

  2020D07481 Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Algemene commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BuHa-OS)

Deze Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met beleidsonderwerpen en wetgeving op het terrein van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Het gaat daarbij om

 • internationale handel
 • ontwikkelissamenwerking
 • de millenium ontwikkelingsdoelen
 • het internationale mileu- en klimaatbeleid.

3.

Meer over...

Terug naar boven