r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Promotie: State-corporate crime heroverwogen ‒ een criminologische casestudy over geldverstrekking in de EU door de Europese Investeringsbank, Utrecht

Utrecht Centraal
© Kevin Bergenhenegouwen / PDC
datum 27 november 2019 10:30 - 11:30
plaats Utrecht
locatie Academiegebouw, Domplein 29 in Toon locatie
organisatie Universiteit Utrecht (UU)

Op 27 november promoveert Daniel Beizsley aan de Universiteit Utrecht met zijn proefschrift getiteld: "State-corporate crime heroverwogen ‒ een criminologische casestudy over geldverstrekking in de EU door de Europese Investeringsbank". Beizsley probeert hierin tot een beter begrip te komen van de vraag hoe de EIB komt tot gedragingen die strijdig zijn met de door haar onderschreven wet- en regelgeving - gedrag dat wordt gezien als een vorm van organisatorisch afwijkend gedrag.

In haar rol als financieringsarm van de EU is de Europese Investeringsbank (in het navolgende de EIB), ondanks haar status als grootste openbare internationale financiële instelling ter wereld, een onderbelichte speler op de Europese infrastructuurmarkt. Niet alle door de EIB gefinancierde projecten dragen bij aan de ontwikkeling van Europa als bedoeld, en recente high-profile projecten zijn gestuit op kritiek van het Europese Parlement. Door de EIB gefinancierde projecten zijn bekritiseerd vanwege het veroorzaken van milieuschade en het stimuleren van corruptienetwerken, hetgeen strijdig is met de criteria en normen voor leningen van de bank.

Het oogmerk van dit proefschrift is om tot een beter begrip te komen van de vraag hoe de EIB komt tot gedragingen die strijdig zijn met de door haar onderschreven wet- en regelgeving - gedrag dat wordt gezien als een vorm van organisatorisch afwijkend gedrag (organisational deviance). Ter staving van deze analyse is in het proefschrift gebruik gemaakt van twee criminologische onderzoeken, naar staatsmisdrijven (state corporate crime) en globaliseringsmisdrijven (crimes of globalisation), die zich deels richten op door internationale financiële instellingen gefinancierde infrastructuurprojecten en derhalve significante raakvlakken vertonen met de EIB. Deze literatuurstudies zijn echter onvoldoende uitgewerkt ten aanzien van de interne processen en organisatorische verbanden van de bestudeerde instellingen, welke leiden tot hun betrokkenheid bij de financiering van projecten. Op basis van uitgebreide interviews gehouden met EIB-functionarissen tijdens veldwerk in Luxemburg in 2016 en 2017 worden in dit proefschrift de interne besluitvormingsprocessen van de EIB achterhaald die ertoe bijdragen dat de EIB komt tot organisatorisch afwijkend gedrag. Daarop voortbouwend volgt een pleidooi voor een heroverweging van het geïntegreerde theoretische kader dat gangbaar is in de huidige literatuur.

Begindatum en -tijd

27 november 2019 10:30

Einddatum en -tijd

27 november 2019 11:30

Locatie

Academiegebouw, Domplein 29 in Utrecht

Promovendus

David Beizsley

Proefschrift

State-corporate crime heroverwogen ‒ een criminologische casestudy over geldverstrekking in de EU door de Europese Investeringsbank

Promotor(es)

Prof. dr. J.A.E.Vervaele

Co-promotor(es)

Dr.P.HackDr.D.Zaitch


1.

Meer over...

Terug naar boven