r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Verklaring van de hoge vertegenwoordiger namens de EU over het zich aansluiten van bepaalde landen bij de beperkende maatregelen in het licht van de situatie in Venezuela

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 31 oktober 2019.

De Raad nam op 26 september 2019 Besluit (GBVB) 2019/1596[1] aan.

In het licht van de aanhoudende ernst van de situatie in Venezuela worden zeven personen toegevoegd aan de lijst van natuurlijke personen en rechtspersonen, entiteiten en lichamen die onderworpen zijn aan de beperkende maatregelen in bijlage I bij Besluit (GBVB) 2017/2074.

De kandidaat-lidstaten de Republiek Noord-Macedonië*, Montenegro* en Albanië*, en de EVA-landen IJsland en Liechtenstein, die lid zijn van de Europese Economische Ruimte, alsmede de Republiek Moldavië, Armenië en Georgië, sluiten zich bij dit besluit aan.

Zij zullen ervoor zorgen dat hun nationaal beleid overeenstemt met dit besluit van de Raad.

De Europese Unie neemt met voldoening kennis van deze toezegging.

[1] Bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie op 27.9.2019 (L 248, blz. 74).

*De Republiek Noord-Macedonië, Montenegro en Albanië blijven deelnemen aan het stabilisatie- en associatieproces.


Terug naar boven