r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken, Den Haag

Ridderzaal in Den Haag
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 14 november 2019 11:30 - 12:30
plaats Den Haag
locatie Suze Groenewegzaal Toon locatie
zaal Suze Groenewegzaal
toegankelijkheid openbare vergadering
organisatie Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

 • Versterking lokale antidiscriminatie voorzieningen (ADV's)

  Te behandelen:

  30950-179 Brief regering d.d. 16 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVersterking lokale antidiscriminatie voorzieningen (ADV's)

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Discriminatie op 16 januari 2020.

  30950-179 Versterking lokale antidiscriminatie voorzieningen (ADV's)

 • Antwoorden op vragen commissie over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel (Kamerstuk 34430-10)

  Te behandelen:

  34430-12 Brief regering d.d. 16 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAntwoorden op vragen commissie over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

  Besluit: Agenderen voor het (uitgestelde) nog in te plannen algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de Staatscommissie parlementair stelsel (medio december)

  34430-12 Verslag van een schriftelijk overleg over het kabinetsstandpunt eindrapport staatscommissie parlementair stelsel

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • De wettelijke verankering van het Right to Challenge

  Te behandelen:

  35300-VII-6 Brief regering d.d. 17 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDe wettelijke verankering van het Right to Challenge

  Besluit: Betrokken bij de begrotingbehandeling 2020.

  35300-VII-6 De wettelijke verankering van het Right to Challenge

 • Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Te behandelen:

  25764-122 Brief regering d.d. 17 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitstelbrief vervolg-Kamerbrief onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

  25764-122 Uitstelbrief vervolg-Kamerbrief onderzoeken naar innovaties in dienstverlening paspoorten

 • Loopbaansysteem topambtenaren

  Te behandelen:

  31490-259 Brief regering d.d. 18 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesLoopbaansysteem topambtenaren

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (december/januari)

  31490-259 Loopbaansysteem topambtenaren

 • Heroverweging financiële verhoudingen - herijking gemeentefonds

  Te behandelen:

  35300-B-5 Brief regering d.d. 18 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesHeroverweging financiële verhoudingen - herijking gemeentefonds

  Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling van het Gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300 B).

  35300-B-5 Heroverweging financiële verhoudingen - herijking gemeentefonds

 • Toekomst openbaar bestuur

  Te behandelen:

  35300-VII-7 Brief regering d.d. 18 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesToekomst openbaar bestuur

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie.

  35300-VII-7 Toekomst openbaar bestuur

 • Gelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk

  Te behandelen:

  31490-258 Brief regering d.d. 18 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesGelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (december/januari)

  31490-258 Gelijke beloningen mannen en vrouwen binnen het Rijk

 • Wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Te behandelen:

  35218 Wetgeving d.d. 6 juni 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  Besluit: Aanmelden voor plenaire behandeling.

  2019D23826 35218 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Bekendmakingswet en andere wetten in verband met de elektronische publicatie van algemene bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen (Wet elektronische publicaties)

  2019D42360 35218, Bijgewerkt t/m nr. 7 (NvW d.d. 22 oktober 2019)

  35218-1 Koninklijke boodschap

  35218-2 Voorstel van wet

  35218-3 Memorie van toelichting

  Bijlage

  Advies Autoriteit Persoonsgegevens

  Advies VNG

  Advies Stichting Lezen & Schrijven

  Advies Nationale Ombudsman

  Advies ATR

  Advies Unie van Waterschappen

  35218-4 Nader rapport

  35218-5 Verslag

  35218-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35218-7 Nota van wijziging

  35218-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 21 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35218-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35218-7 Nota van wijziging d.d. 21 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota van wijziging

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35218-7 Nota van wijziging

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-VII)

  Te behandelen:

  35300-VII-8 Brief regering d.d. 22 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling 2020.

  35300-VII-8 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2020 (35300-B)

  Te behandelen:

  35300-B-6 Brief regering d.d. 22 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling 2020.

  35300-B-6 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2020 (Kamerstuk 35300-C)

  Te behandelen:

  35300-C-4 Brief regering d.d. 22 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling 2020.

  35300-C-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2020

  Te behandelen:

  35300-IIB-4 Brief regering d.d. 22 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

  Besluit: Betrokken bij de begrotingsbehandeling 2020.

  35300-IIB-4 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

 • Inkoopstrategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

  Te behandelen:

  30196-679 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesInkoopstrategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (december/januari)

  30196-679 Inkoopstrategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

  Bijlage

  Inkopen met impact. Strategie voor duurzaam, sociaal en innovatief opdrachtgeverschap door de Rijksoverheid

 • Reactie op rapporten ProDemos

  Te behandelen:

  31475-22 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op rapporten ProDemos

  Besluit: De commissie besluit om de kabinetsreactie af te wachten naar aanleiding van de binnenkort geplande gesprekken met de Raad van Toezicht en de directie van ProDemos over de te nemen verbetermaatregelen

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg bestuurlijke organisatie en democratie (nadat de kabinetsreactie is ontvangen)

  31475-22 Reactie op rapporten ProDemos

  Bijlage

  Visitatie ProDemos 2019

  Rapport Commissie Onderzoek ProDemos

 • Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

  Te behandelen:

  35300-VII-9 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBudgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

  Besluit: Betrekken bij de begrotingsbehandeling BiZa 2020 voor het onderdeel Groningen. Betrekken bij de evt. plenaire behandeling van de Begroting 2020 hoofdstuk IIA (Staten-Generaal) voor het onderdeel betreffende de motie-Jetten.

  35300-VII-9 Budgettaire gevolgen van de departementale herverkaveling Groningen en van de motie van het lid Jetten c.s. over verhogen van het budget voor de ondersteuning van parlementariërs en de subsidie aan politieke partijen

 • Reactie op de motie van Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)

  Te behandelen:

  32315-13 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)

  Besluit: De commissie besluit om een schriftelijk overleg in te plannen. Inbrengdatum voor het stellen van vragen t.b.v. een schriftelijk overleg vaststellen op woensdag 18 december te 14.00 uur

  32315-13 Reactie op de motie van de leden Van der Molen en Van der Graaf over vermogensnormen voor kwijtschelding lokale heffingen op elkaar afstemmen (Kamerstuk 35000-VII-19)

 • Reactie op verzoek commissie over berichtgeving FD 'IT leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’

  Te behandelen:

  26643-645 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over berichtgeving FD 'IT leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Digitale overheid op 4 december 2019

  26643-645 Reactie op verzoek commissie over berichtgeving FD 'IT leverancier Oracle claimde miljarden bij Rijksoverheid’

 • Voortgang Strategische I-agenda Rijksdienst en diverse ontwikkelingen op ICT-gebied

  Te behandelen:

  26643-646 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang Strategische I-agenda Rijksdienst en diverse ontwikkelingen op ICT-gebied

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Digitale overheid op 4 december 2019

  26643-646 Voortgang Strategische I-agenda Rijksdienst en diverse ontwikkelingen op ICT-gebied

  Bijlage

  Tussenrapportage over de voortgang van de aanpak van de onvolkomenheden uitgesplitst per departement

 • Doorlichting Shared Service Organisaties

  Te behandelen:

  31490-260 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesDoorlichting Shared Service Organisaties

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Functioneren Rijksdienst (december/januari)

  31490-260 Doorlichting Shared Service Organisaties

  Bijlage

  Toelichting Aanpak Doorlichtingen Agentschappen BZK

 • Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018

  Te behandelen:

  35300-B-8 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVerantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018

  Besluit: Betrokken bij begrotingsbehandeling 2020.

  35300-B-8 Verantwoording van gemeenten over het verslagjaar 2018

  Bijlage

  Uitkomsten van de verantwoording van gemeenten, voor het verslagjaar 2018

 • Beantwoording vragen commissie over beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII) (Kamerstuk 30985-31)

  Te behandelen:

  30985-37 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over de beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII)

  Besluit: Agenderen voor een nog te plannen algemeen overleg Bestuurlijke organisatie en democratie.

  30985-37 Lijst van vragen en antwoorden over de beleidsdoorlichting artikel 1, Openbaar bestuur en democratie, van de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Hoofdstuk VII)

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Reactie de Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties

  Te behandelen:

  27926-312 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over de brief van de Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag

  Besluit: Voor kennisgeving aannemen.

  27926-312 Reactie op verzoek commissie over de brief van de Nationale ombudsman m.b.t. korte aanvraagtermijn bijzondere situaties huurtoeslag

 • Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

  Te behandelen:

  35272 Wetgeving d.d. 2 september 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesWijziging van de Uitvoeringswet verordening Europees burgerinitiatief in verband met de nieuwste verordening betreffende het Europees burgerinitiatief

  Besluit: Wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling.

  2019D33822 Advies Afdeling advisering Raad van State

  35272-1 Koninklijke boodschap

  35272-2 Voorstel van wet

  35272-3 Memorie van toelichting

  35272-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

  35272-5 Verslag

  35272-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

  35272-6 Nota naar aanleiding van het (nader) verslag d.d. 30 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesNota naar aanleiding van het verslag

  Besluit: Betrekken bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel.

  35272-6 Nota naar aanleiding van het verslag

  Bijlage

  Aanbiedingsbrief

 • Stand van zaken Basisregistratie Personen (BRP)

  Te behandelen:

  27859-143 Brief regering d.d. 4 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStand van zaken m.b.t. de Basisregistratie Personen (BRP)

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Paspoorten en e-id/BRP dd. 7 november 2019.

  27859-143 Stand van zaken m.b.t. de Basisregistratie Personen (BRP)

 • Beantwoording vragen commissie over verbeteringen Reisdocumentenstelsel (Kamerstuk 25764-120)

  Te behandelen:

  25764-123 Brief regering d.d. 4 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesBeantwoording vragen commissie over verbeteringen Reisdocumentenstelsel (Kamerstuk 25764-120)

  Besluit: Betrokken bij het algemeen overleg Paspoorten en e-id/BRP dd. 7 november 2019.

  25764-123 Lijst van vragen en antwoorden over verbeteringen Reisdocumentenstelsel (Kamerstuk 25764-120)

 • Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Burgerrechtenvereniging Vrijbit over de ID-plicht in de Kieswet

  Te behandelen:

  35165-11 Brief regering d.d. 4 november 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over een afschrift van de brief aan Burgerrechtenvereniging Vrijbit over de ID-plicht in de Kieswet

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Kiesrecht op 25 maart 2020.

  35165-11 Reactie op verzoek commissie over een afschrift van de aan Burgerrechtenvereniging Vrijbit over de ID-plicht in de Kieswet

  Bijlage

  Afschrift van de brief aan Burgerrechtenvereniging Vrijbit over de ID-plicht in de Kieswet

 • Reactie op de gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. over ‘het recht op samenwerken’ nader uitwerken met de VNG (t.v.v. Kamerstuk 35300-VII-27)

  Te behandelen:

  35300-VII-49 Brief regering d.d. 4 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op de gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. over ‘het recht op samenwerken’ nader uitwerken met de VNG

  Besluit: Betrokken bij de stemmingen over de moties ingediend bij de begrotingsbehandeling 2020.

  35300-VII-49 Reactie op de gewijzigde motie van het lid Den Boer c.s. over ‘het recht op samenwerken’ nader uitwerken met de VNG

 • Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC van 4 september 2019 dat het ministerie van BZK het Bureau ICT-toetsing (BIT) te kritisch zou vinden

  Te behandelen:

  26643-648 Brief regering d.d. 7 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC van 4 september 2019 dat het ministerie van BZK het Bureau ICT-toetsing (BIT) te kritisch zou vinden

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg Digitale Overheid op 4 december 2019.

  26643-648 Reactie op verzoek commissie over de berichtgeving in NRC van 4 september 2019 dat het ministerie van BZK het Bureau ICT-toetsing (BIT) te kritisch zou vinden

 • Uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

  Te behandelen:

  34293-85 Brief regering d.d. 16 oktober 2019 - R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesUitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

  Besluit: Reeds betrokken bij het algemeen overleg Renovatie Binnenhof d.d. 17 oktober 2019.

  34293-85 Uitstel verhuizing gebruikers Binnenhof

 • Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018

  Te behandelen:

  32127-235 Brief regering d.d. 17 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesPraktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018

  Besluit: Agenderen voor algemeen overleg Bouwopgave op 11 december 2019

  32127-235 Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018

  Bijlage

  Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet, Voortgangsrapportage 2017-2018

 • Reactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133, nrs. 31-32-34)

  Te behandelen:

  35133-36 Brief regering d.d. 16 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesReactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133-31-32-34)

  Besluit: Betrokken bij eindstemming over wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (35133).

  35133-36 Reactie op amendementen over aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet (Kamerstuk 35133-31-32-34)

 • Afsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen

  Te behandelen:

  30196-677 Brief regering d.d. 16 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesAfsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen

  Besluit: Dit agendapunt is aangehouden tot de volgende procedurevergadering.

  30196-677 Afsluiting van inbreukprocedure Europese richtlijn Energieprestatie van Gebouwen

 • Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Te behandelen:

  32852-94 Brief regering d.d. 8 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesMaatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

  Besluit: Inbrengdatum voor het stellen van feitelijke vragen vaststellen op 28 november 2019 te 14.00 uur

  32852-94 Maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen

 • Voortgang aanpak schimmelproblematiek

  Te behandelen:

  32847-574 Brief regering d.d. 29 oktober 2019 - K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang aanpak schimmelproblematiek

  Besluit: Betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en ruimte op 11 november 2019.

  32847-574 Voortgang aanpak schimmelproblematiek

  Bijlage

  Vocht- en schimmelproblematiek in kaart

 • Woningbouwimpuls

  Te behandelen:

  32847-576 Brief regering d.d. 8 november 2019 - S. van Veldhoven-van der Meer, minister voor Milieu en WonenWoningbouwimpuls

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het WGO Wonen en Ruimte d.d. 11 november 2019

  32847-576 Woningbouwimpuls

 • Voortgang renovatie Binnenhof

  Te behandelen:

  34293-86 Brief regering d.d. 8 november 2019 - R.W. Knops, minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesVoortgang renovatie Binnenhof

  Besluit: Agenderen voor een algemeen overleg over de Renovatie Binnenhof, op een nader te bepalen datum.

  34293-86 Voortgang renovatie Binnenhof

 • Voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli

  Te behandelen:

  35022-15 Brief regering d.d. 4 oktober 2019 - B.J. Bruins, minister voor Medische ZorgVoortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli

  Besluit: Agenderen voor het algemeen overleg bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies op 20 november 2019.

  35022-15 Voortgang NVWA onderzoek naar cv-ketels Agpo Ferroli

  Bijlage

  Resultaten Onderzoek AGPO Ferroli cv-ketels

 • Stafnotitie informatie financiering Regio Deals nav aandachtspunten Algemene Rekenkamer begroting 2020

 • Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

  Te behandelen:

  31757-98 Brief regering d.d. 28 oktober 2019 - C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitBerichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

  Besluit: Desgewenst betrokken bij het wetgevingsoverleg Wonen en ruimte op 11 november 2019.

  Voortouw lig bij de vaste commissie LNV.

  31757-98 Berichtgeving over krimp in het noorden en regiobeleid

 • Voorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Te behandelen:

  35129 Initiatiefwetgeving d.d. 29 januari 2019 - A.A.G.M. van Raak, Tweede KamerlidVoorstel van wet van het lid Van Raak houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot opneming van bepalingen inzake het correctief referendum

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag wetsvoorstel vaststellen op donderdag 23 januari 2020 te 14.00 uur.

  35129-1 Geleidende brief

  35129-2 Voorstel van wet

  35129-3 Memorie van toelichting

  35129-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Reactie van de initiatiefnemer

  35129-5 Voorstel van wet zoals gewijzigd naar aanleiding van het Advies van de Afdeling advisering van de Raad van State

 • Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Te behandelen:

  2019Z20263 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 23 oktober 2019 - P.A. (Pia) Dijkstra, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse ZakenUitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

  Besluit: De commissie BiZa besluit om via een ad hoc-besluitvormingsprocedure te inventariseren welke leden zullen deelnemen aan de ambassadeursconferentie op 30 januari 2019 en/of de commissie nog een onderwerp wenst aan te dragen voor de conferentie.

  2019D42389 Uitnodiging ambassadeursconferentie 30 januari 2020

 • Stafnotitie Wetenschappelijke reacties op eindrapport Staatscommissie parlementair stelsel

 • Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Te behandelen:

  31865-152 Brief van lid/fractie/commissie d.d. 11 september 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënAanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Besluit: De commissie dankt de heer Sneller (D66) voor zijn beknopte toelichting op het onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1. van de Comptabiliteitswet 2016.

  31865-152 Aanbieding verslag van de rapporteurs van een onderzoek naar de toepassing van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016

  Bijlage

  Onderbouwing van beleid. Het belang van artikel 3.1 van de Comptabiliteitswet 2016 om de regering te controleren

 • Brief van het Presidium over de aangenomen motie Heerma c.s. (Kamerstuk 35300-12) inzake een parlementair onderzoek over de oorzaken van problemen bij uitvoeringsorganisaties.

 • Voorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Te behandelen:

  2019Z19822 Brief commissie d.d. 16 oktober 2019 - A. (Anne) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor FinanciënVoorstel inzake behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

  Besluit: De inbrengtermijn voor de verslagen (feitelijke vragen) is uiterlijk donderdag 5 december 2019 om 14.00 uur. De ministers wordt verzocht uiterlijk donderdag 12 december 2019 om 14.00 uur de nota’s naar aanleiding van het verslag aan de Kamer te sturen. De plenaire behandeling volgt in week 51: dinsdag 17 december - donderdag 19 december 2019

  2019D41378 Aan het Presidium - Behandelschema Najaarsnota 2019 en suppletoire begrotingen

 • Stafnotitie m.b.t. de position papers wijziging Awb i.v.m. modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

 • Concept programma voor een werkbezoek aan Europese Instellingen voor de leden van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken

 • Debatten en dertigledendebatten op BiZa terrein

  Details

  12, 13 en 14 november (week 46)

  • VAO Renovatie Binnenhof (AO d.d. 17/10)
  • 35 047-(R2018) (Wijziging van de Paspoortwet in verband met de invoering van elektronische identificatie met een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten)

  19, 20 en 21 november (week 47)

  • Begroting Staten-Generaal (IIA)
  • VAO Kiesrecht /Desinformatie en digitale inmenging (AO d.d. 19/06)
  • VAO Functioneren rijksdienst (AO d.d. 03/07)
  • 35 254 (Wijziging van de Woningwet (wijzigingen maximale huursomstijging en lokale mogelijkheid hoger percentage))

  26, 27 en 28 november (week 48)

  • 34 972 (Wet digitale overheid)
  • 35 234 (Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2019 (Incidentele suppletoire begroting inzake Urgenda-maatregelen))

  3, 4 en 5 december (week 49)

  • Stemmingen over alle begrotingen (3 december)
  • 35 152 (Wijziging van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur in verband met diverse uitbreidingen van de toepassingsmogelijkheden daarvan alsmede enkele overige wijzigingen)

  Te agenderen debatten

  • 2. 
   Debat over brandgevaarlijk isolatiemateriaal in woonhuizen (Beckerman)
  • 5. 
   Debat over overschrijdingen van ICT-projecten bij de overheid (Verhoeven)
  • 19. 
   Debat over illegale bewoning van vakantieparken (Van Toorenburg)
  • 33. 
   Debat over het verzamelen van gedetailleerde persoonsgegevens door Google (Middendorp)
  • 34. 
   Debat over het aantrekken van ICT-ers bij de Rijksoverheid (Middendorp)
  • 35. 
   Debat over versnelde bodemdaling in Nederland (Van der Lee)
  • 39. 
   Debat over de toeristische verhuur van woningen (Beckerman)
  • 42. 
   Debat over uitspraken van de president van de Nederlandsche Bank over het tekort aan woningen (Ronnes)
  • 59. 
   Debat over het tekort aan betaalbare middenhuurwoningen (Van Eijs)
  • 68. 
   Debat over mogelijke spionage door Huawei in Nederland (Laan-Geselschap)
  • 70. 
   Debat over huizen met gebreken (Beckerman)
  • 90. 
   Debat over het aantal daklozen in Nederland (Smeulders)
  • 93. 
   Debat over het rapport van de SER over kansen en belemmeringen voor jongeren (Paternotte)
  • 96. 
   Debat over het bericht over conflicten tussen de top van het ministerie van Binnenlandse Zaken en het Bureau ICT-toetsing (Middendorp)

  Dertigledendebatten

  • 2. 
   Dertigledendebat over fraude met de aantallen dieren in de veehouderij (Ouwehand)
  • 8. 
   Dertigledendebat over de krapte op de woningmarkt (Krol)
  • 12. 
   Dertigledendebat over ongeregeldheden rondom demonstraties tegen zwarte piet en het recht op demonstratie (Azarkan)
  • 13. 
   Dertigledendebat over klachten over de huurcommissie (Smeulders)
  • 18. 
   Dertigledendebat over het bericht dat energiebedrijf Eneco via veiling wordt verkocht (Beckerman)
  • 21. 
   Dertigledendebat over de verhoudingen in de coalitie (Asscher)
  • 39. 
   Dertigledendebat over het bedreigde landschap in Nederland (Van Kooten-Arissen)
  • 51. 
   Dertigledendebat over discriminatie op de woningmarkt (Azarkan).

  Besluit: er is aan de leden voorgesteld om aandacht te schenken aan de lijst van aangevraagde (en nog te plannen) debatten, mede gezien dat bepaalde thema's/ ondwerpen in andere gremia (zoals wetgevingsoverleggen, AO et cetera) zijn besproken.

 • Overzicht geplande BiZa-activiteiten (ter informatie)

  Details

  wo 20-11-2019 10.30 - 12.15 Hoorzitting / rondetafelgesprek Rondetafelgesprek inzake digitale nalatenschap.

  wo 20-11-2019 16.00 - 18.00 Algemeen overleg Bouwregelgeving, risicovloeren en gevaarlijke dakconstructies.

  di 26-11-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Voorbereiding wijziging Wet op de lijkbezorging.

  do 28-11-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

  do 28-11-2019 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Integriteit openbaar bestuur.

  wo 04-12-2019 12.30 - 15.30 Algemeen overleg Digitale overheid.

  wo 11-12-2019 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Omgevingswet.

  wo 11-12-2019 17.00 - 19.00 Algemeen overleg Bouwopgave.

  do 12-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

  do 12-12-2019 14.00 - 14.00 Inbreng verslag (wetsvoorstel) Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers) (35 298).

  do 12-12-2019 15.30 - 18.30 Algemeen overleg Woningcorporaties/Evaluatie van de woningwet en het huurakkoord.

  ma 16-12-2019 15.00 - 18.00 Notaoverleg Initiatiefnota van het lid Koerhuis over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw (35177).

  do 19-12-2019 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Procedurevergadering vaste commissie voor Binnenlandse Zaken.

  do 16-01-2020 13.00 - 15.00 Algemeen overleg Discriminatie.

  wo 05-02-2020 10.00 - 13.00 Algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting.

  wo 25-03-2020 10.30 - 12.30 Algemeen overleg Kiesrecht.

  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Staat van de Volkshuisvesting (dat gepland staat voor 05 februari 2020) samen te voegen met de behandeling van de Staat van de Woningmarkt 2019.

  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg Energiebesparing/ energieprestatie gebouwen in te plannen voor het kerstreces 2019. De ambtelijke staf zal bij het ministerie nagaan wat de exacte datum is wanneer de voorhang voor de eisen van de bouw in werking treedt in 2020. Er zal een datumvoorstel voor dit algemeen overleg in de volgende procedurevergadering BiZa voorgelegd worden.

  Besluit: de commissie besluit om het de recent ontvangen brief over Huis voor Klokkenluiders te betrekken bij het AO Integriteit openbaar bestuur (op 28 november 2019).

 • Overzicht ongeplande BiZa-commissieactiviteiten (ter informatie)

  Details

  Besluit: het AO Energiebesparing/ energieprestatie zal worden ingepland (zie ook de besluitvorming bij agendapunt 70).

  Besluit: er zal bij het ministerie worden nagaan wanneer de reactie van de minister is voorzien op de berichtgeving over de adviescommissie die in het leven wordt geroepen m.b.t. het AO Rechtspositie politieke ambtsdragers).

  Besluit: de commissie geeft aan prioriteit te willen geven aan het inplannen van het werkbezoek over Grensoverschrijdende samenwerking en het opvolgende rondetafelgesprek met diverse (grens) regio's en het algemeen overleg. Er zal een datumvoorstel voor deze activiteiten worden besproken in de volgende procedurevergadering.

  Besluit: de commissie besluit om het algemeen overleg over het kabinetsstandpunt over het eindrapport van de staatscommissie parlementair stelsel in te plannen in december 2019 (AO van 3 uur).

  Besluit: conform de besluitvorming bij agendapunt 49, besluit de commissie om de commissies J&V en VWS als volgcommissies te betrekken bij het nog te plannen commissieactiviteit (zoals bijvoorbeeld een AO Woonoverlast of een AO Burenoverlast).

  Besluit: de commissie besluit om de aangekondigde brief van de minister af te wachten over het thema 'de gevolgen voor een groter eigen belastinggebied' alvorens zij besluit tot het inplannen van het rondetafelgesprek.

  Besluit: er zal bij de fracties van PvdA en CU worden nagegaan of er op korte termijn vervolg wordt gegeven aan de behandeling van de initiatiefnota over 'de herovering van de publieke samenleving, naar coöperatief overheidsbeleid'. Indien de behandeling wordt doorgezet zal er een notaoverleg hierover worden ingepland.

 • Voorstellen voor data en tijden procedurevergaderingen BiZa in de eerste helft van 2020

  Details

  16-01-2020 11.30.12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  30-01-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  13-02-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  05-03-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  19-03-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  02-04-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  16-04-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  14-05-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  28-05-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  11-06-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  25-06-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  02-07-2020 11.30-12.30 uur Procedurevergadering commissie BIZA

  Besluit: de commissie stemt in met de bovengenoemde data. De activititeiten zullen zo spoedig geconvoceerd worden.

Bijlagen


Inhoud

1.

Procedurevergadering (PV)

2.

Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Deze vaste Tweede Kamercommissie houdt zich bezig met constitutionele zaken, binnenlands bestuur, overheidspersoneelsbeleid, het koninklijk huis en zaken betreffende het ministerie van Algemene Zaken.

Meer in het bijzonder gaat het daarbij om

3.

Meer over...

Terug naar boven