r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Veel aandacht voor Europese politiek in 101e editie van de Hofvijver

maandag 28 oktober 2019, 13:00
Ursula von der Leyen
Bron: © European Union, 2018

DEN HAAG (PDC) - De Commissie-Von Der Leyen had op 1 november van start moeten gaan, maar drie beoogde commissarissen werden door het Europees Parlement afgewezen. In de nieuwe editie van de Hofvijver van het

Montesquieu Instituut wordt de Europese poltieke situatie uitvoerig onder de loep genomen.

Simon Otjes van de Universiteit Leiden maakt de balans op en licht met name het falen van het plan van Emmanuel Macron om de politieke verhoudingen in Europa te vernieuwen uit. Daarnaast bevat de 101e editie van de Hofvijver een analyse van het functioneren van de hoorzittingen van de beoogde commissarissen in het Europees Parlement. Bestuurskundige Anchrit Wille plaatst de herkansingen van meerdere commissarissen en het definitief afwijzen van de Franse Sylvie Goulard in context. Ook in voorgaande jaren werden kandidaten afgewezen.

De oktober-editie van de Hofvijver bevat ook een column van Aalt Willem Heringa, hoogleraar vergelijkend constitutioneel recht aan de Universiteit Maastricht, over de ontwikkelingen omtrent de brexit. Verder gaat het issue in op de politieke situatie in zowel België als Portugal en op het besluit de EU-toetredingsprocedures van Albanië en Noord-Macedonië nog niet te starten.

Dit en veel meer over de actuele politiek is nu te vinden in de nieuwste editie van de Hofvijver.

Terug naar boven