r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Meeting with Members of the parliament of Georgia, Brussel

Atomium in Brussel.
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 19 november 2019
plaats Brussel, België
organisatie Europese Ombudsman

The Ombudsman meets a delegation from the Parliament of Georgia to address the issues of transparency and ethics.


Inhoud

1.

Europese Ombudsman

Europese burgers, bedrijven of instellingen kunnen een klacht over wanbeheer van een Europese instelling indienen bij de Europese Ombudsman. Deze stelt naar aanleiding van de klacht een onderzoek in. De meeste klachten betreffen onnodige vertraging bij procedures, weigering om informatie te verstrekken, discriminatie en machtsmisbruik. De Ombudsman kan ook op eigen initiatief een onderzoek instellen.

2.

Meer over...

Terug naar boven