r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Economische en monetaire zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 18 februari 2020 11:00 - 13:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

11.00 - 13.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (3C050)

11.00 - 12.00 uur

 • 6. 
  Gedachtewisseling met Hans Hoogervorst, voorzitter van de International Accounting Standards Board (IASB), en Erkki Liikanen, voorzitter van de IFRS Foundation Trustees

ECON/9/00483

12.00 - 13.00 uur

*** Stemming ***

 • 7. 
  Bankenunie - jaarverslag 2019

ECON/9/01154

2019/2130(INI)

 

Rapporteur:

 

Pedro Marques (S&D)

PR - PE643.187v01-00

AM - PE644.981v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 13 december 2019, 12.00 uur

 • 8. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

ECON/9/01153

2019/2131(INI)

 

Rapporteur:

 

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v02-00

AM - PE645.100v01-00

Bevoegd:

 

ECON

   

Adviezen:

 

INTA, IMCO, AGRI

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 9 januari 2020, 12.00 uur

 • 9. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

ECON/9/02115

2019/2211(INI)

 

Rapporteur:

 

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

AM - PE646.869v01-00

Bevoegd:

 

ECON*

   

Adviezen:

 

BUDG*, ENVI, REGI, FEMM

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 24 januari 2020, 12.00 uur

*** Einde stemming ***

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven