r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

10.00 - 11.00 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

*** Elektronische stemming ***

Gezamenlijk met de Commissie ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

 • 4. 
  Het 25-jarig bestaan van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICDP25) (de top van Nairobi)

FEMM/9/02045

 Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

 Goedkeuring ontwerpresolutie

* * *

 • 5. 
  Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

FEMM/9/00821

2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] - C9-0084/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA - PE641.173v01-00

AM - PE643.135v02-00

Bevoegd:

 

CONT -

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.859v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 6. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

FEMM/9/01023

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Frances Fitzgerald (PPE)

PA - PE641.174v01-00

AM - PE643.136v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 7. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

FEMM/9/02033

2019/2212(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Lina Gálvez Muñoz (S&D)

 

Bevoegd:

 

EMPL* -

Klára Dobrev (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpstandpunt in de vorm van amendementen

 • 8. 
  EU-prioriteiten voor de 62e zitting van de VN-Commissie voor de Status van de Vrouw

FEMM/9/02034

2019/2967(RSP)

 

Bevoegd:

 

FEMM

   

 Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

*** Einde elektronische stemming ***

11.00 - 12.30 uur

 • 9. 
  Voorzitterschap van de Raad

FEMM/9/00593

 Presentatie door Vesna Bedeković, minister van Demografie, Familie en Jeugd van Kroatië

 • 10. 
  Rondvraag
 • 11. 
  Volgende vergaderingen

 18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Rechten van de vrouw en gendergelijkheid (FEMM)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de bevordering van de rechten van vrouwen, gelijke kansen van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt en het tegengaan van discriminatie op grond van geslacht.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven