r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 23 januari 2020 09:00 - 11:00
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

9.00 - 11.00 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

9.00 - 10.00 uur

Met het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek (JRC)

 • 10. 
  Presentatie door het JRC van de studie over de economische beoordeling inzake de uiteenlopende kwaliteit van levensmiddelen in de eengemaakte markt

10.00 - 11.00 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 11. 
  Geautomatiseerde besluitvormingsprocessen: het waarborgen van consumentenbescherming en het vrije verkeer van goederen en diensten

IMCO/9/01816

2019/2915(RSP)

 

Rapporteur:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

IMCO

   

 Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 12. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

IMCO/9/02063

2019/2131(INI)

 

Voorzitter:

 

Petra De Sutter (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ECON -

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

------

 • 13. 
  Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

IMCO/9/00536

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 - C9-0009/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Anna Cavazzini (Verts/ALE)

PA - PE643.178v01-00

AM - PE644.807v01-00

Bevoegd:

 

ENVI* -

Esther de Lange (PPE)

 

 Behandeling amendementen

 • 14. 
  Rondvraag
 • 15. 
  Volgende vergaderingen

 17 februari 2020, 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven