r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 januari 2020 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.30 uur

9.00 - 9.15 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

 • 4. 
  Voorkoming van de verspreiding van terroristische online-inhoud

***I 2018/0331(COD) COM(2018)0640 - C8-0405/2018

 

Rapporteur:

 

Patryk Jaki (ECR)

 

Bevoegd:

 

LIBE

 

Rapporteur IMCO: Marcel Kolaja (Verts/ALE)

------

9.15 - 10.30 uur

 • 5. 
  Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

met Darko Horvat, Kroatisch minister van Economische Zaken, Ondernemingen en Ambachten

10.30 - 12.30 uur

Toetsing van wetgeving

 • 6. 
  Richtlijn (EU) 2016/1148 over de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen (de "NIS-richtlijn")
 • 7. 
  Uitvoering van de bouwproductenverordening (Verordening (EU) nr. 305/2011): presentatie door de Commissie van het evaluatieverslag en verdere plannen

14.30 - 16.30 uur

Openbare hoorzitting

 • 8. 
  De productaansprakelijkheidsrichtlijn

16.30 - 17.30 uur

Met gesloten deuren

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Interne markt en consumentenbescherming (IMCO)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de regelgeving op het gebied van de interne markt (waaronder het vrije verkeer van goederen en diensten) en met de bescherming van de belangen van consumenten.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven