r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 18.30 uur

9.00 - 10.00 uur

Met gesloten deuren

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

10.00 - 12.30 uur

 • 2. 
  Aanneming van de agenda
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren van 4 december 2019
 • 5. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 december 2019 PV - PE644.928v01-00

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Gedelegeerde verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 347/2013 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de Unielijst van projecten van gemeenschappelijk belang

ITRE/9/01776

2019/2907(DEA) C(2019)07772

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie waarin bezwaar wordt gemaakt tegen een gedelegeerde handeling overeenkomstig artikel 111

*** Einde elektronische stemming ***

 • 7. 
  Een alomvattende Europese benadering van energieopslag

ITRE/9/02080

2019/2189(INI)

 

Rapporteur:

 

Claudia Gamon (Renew)

 

Bevoegd:

 

ITRE

   

 Gedachtewisseling

 Termijn voor de indiening van amendementen: 23 maart 2020, 12.00 uur

 • 8. 
  Gedachtewisseling met het Europees GNSS-Agentschap en met het Europees Ruimte-Agentschap (ESA)

13.30 - 14.30 uur

Met gesloten deuren

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering, die door geïnteresseerde ITRE-leden kan worden bijgewoond, met Margrethe Vestager, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, over de geplande initiatieven met betrekking tot kunstmatige intelligentie

* * *

14.30 - 17.30 uur

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 10. 
  Gedachtewisseling met Tomislav Ćorić, minister van Milieubescherming en Energie (energie) en Josip Bilaver, staatssecretaris, Ministerie van Maritieme Zaken, Vervoer en Infrastructuur (ICT, digitaal, cyberbeveiliging)
 • 11. 
  Gedachtewisseling met Darko Horvat, minister van Economische Zaken, Ondernemingen en Ambachten (industrie, mkb) en Blaženka Divjak, minister van Wetenschap en Onderwijs (onderzoek, innovatie, ruimtevaart)

17.30 - 18.30 uur

 • 12. 
  MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE EUROPESE RAAD EN DE RAAD Naar een efficiëntere en meer democratische besluitvorming voor het energie- en klimaatbeleid van de EU

COM(2019)0177

 • 13. 
  Presentatie door de Commissie en gedachtewisseling

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid betreffende industrie, onderzoek, energie en informatietechnologie.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven