r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begroting, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 22 januari 2020 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Begroting (BUDG)

9.00 - 10.15 uur (coördinatorenvergadering) en 10.15 - 13.00 uur en 15.00 - 17.30 uur

9.00 - 10.15 uur

Coördinatorenvergadering (met gesloten deuren)

* * *

10.15 - 13.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 12 december 2019 PV - PE644.994v01-00

*** Stemming ***

 • 4. 
  Begroting 2019: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: John Howarth (S&D)

 • 5. 
  DEC 27/2019
 • 6. 
  Eventuele andere verzoeken om kredietoverschrijving
 • 7. 
  Begroting 2020: Afdeling III - Commissie

Rapporteur: Monika Hohlmeier (EPP)

 • 8. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 9. 
  Begroting 2020: Overige afdelingen

Rapporteur: Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 • 10. 
  Eventuele verzoeken om kredietoverschrijving
 • 11. 
  Gebouwenbeleid

Rapporteur: Fabienne Keller (Renew)

 • 12. 
  EDEO: EU-delegatie in Peking, China
 • 13. 
  Eventuele andere verzoeken

*** Einde stemming ***

 • 14. 
  Gebouwenbeleid
 • 15. 
  Gedachtewisseling over EC: Palmerston, Brussel
 • 16. 
  Gedachtewisseling over Frontex: de centrale Etias-eenheid, Warschau
 • 17. 
  Overige ontvangen informatie
 • 18. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

BUDG/9/02000

2019/2211(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Margarida Marques (S&D)

PA - PE644.963v01-00

Bevoegd:

 

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 18.00 uur

 • 19. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Republiek Senegal en de Europese Unie

BUDG/9/01703

*** 2019/0226(NLE) 13484/2019 - C9-0178/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Paolo De Castro (S&D)

PA - PE644.803v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Izaskun Bilbao Barandica (Renew)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 • 20. 
  Overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie en de Islamitische Republiek Mauritanië over de verlenging van het protocol tot vaststelling van de vangstmogelijkheden en de financiële tegenprestatie waarin is voorzien bij de Partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Islamitische Republiek Mauritanië, dat op 15 november 2019 afloopt

BUDG/9/01499

*** 2019/0210(NLE) 12928/2019 - C9-0175/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

PA - PE644.820v01-00

Bevoegd:

 

PECH -

Clara Aguilera (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

* * *

 • 21. 
  Gedachtewisseling met Zdravko Marić, vicepremier van de Republiek Kroatië en minister van Financiën, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad

BUDG/9/02234

* * *

15.00 - 17.30 uur

 • 22. 
  Gedachtewisseling met Johannes Hahn, commissaris voor Begroting en Personeelszaken, over de nieuwe prioriteiten en samenwerking

BUDG/9/02235

* * *

 • 23. 
  Financiële activiteiten van de Europese Investeringsbank - jaarverslag 2019

BUDG/9/01628

2019/2126(INI)

 

Rapporteur:

 

David Cormand (Verts/ALE)

PR - PE643.074v01-00

Bevoegd:

 

BUDG*

   

Adviezen:

 

ECON* -

Bas Eickhout (Verts/ALE)

PA - PE643.215v01-00

AM - PE644.953v01-00

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 15.00 uur

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begroting (BUDG)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de begroting van inkomsten en uitgaven van de Europese Unie en wat daarmee te maken heeft.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven