r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 22 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

9.00 - 10.00 uur (met gesloten deuren)

 • 1. 
  Coördinatorenvergadering

10.00 uur

Gezamenlijk met de Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid in vergaderzaal Altiero Spinelli 1G3

*** Elektronische stemming ***

 • 2. 
  25e verjaardag van de Internationale Conferentie over Bevolking en Ontwikkeling (ICPD25) (de top van Nairobi)

DEVE/9/01561

2019/2850(RSP)

 

Rapporteur voor advies:

 

Tomas Tobé (PPE)

 

Bevoegd:

 

FEMM -

Evelyn Regner (S&D)

RE - PE642.964v02-00

AM - PE644.787v01-00

 Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

 Goedkeuring ontwerpresolutie

*** Einde elektronische stemming ***

10.30 - 11.00 uur

In vergaderzaal Paul-Henri Spaak 5B001

 • 3. 
  Aanneming van de agenda
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 6-7 november 2019 PV - PE643.148v02-00

 25 november 2019 PV - PE644.816v01-00

 • 6. 
  Mededelingen van de Commissie

DEVE/9/00619

 Verklaring van de Commissie (onder voorbehoud)

*** Elektronische stemming ***

 • 7. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

DEVE/9/00873

2019/2065(DEC) COM(2019)0317 - C9-0060/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA - PE643.144v01-00

AM - PE644.916v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR - PE639.836v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 8. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

DEVE/9/01025

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Charles Goerens (Renew)

PA - PE643.137v01-00

AM - PE644.942v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 9. 
  Strategie EU-Afrika

DEVE/9/02211

2020/2500(RSP)

 

Rapporteur:

 

Tomas Tobé (PPE)

 

Bevoegd:

 

DEVE

   

 Goedkeuring van een vraag met verzoek om mondeling antwoord

*** Einde elektronische stemming ***

11.00 - 12.30 uur

 • 10. 
  Prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van humanitaire hulp

DEVE/9/02309

 Gedachtewisseling met Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken van de Republiek Kroatië

14.30 - 17.00 uur

 • 11. 
  Hoorzitting over doeltreffendheid en resultaten van EU-hulp voor duurzame ontwikkeling (zie afzonderlijk programma)

17.00 - 18.30 uur

 • 12. 
  Huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van EU-ontwikkelingssamenwerking

DEVE/9/02196

 Hoorzitting met Jutta Urpilainen, commissaris voor Internationale Partnerschappen


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Ontwikkelingssamenwerking (DEVE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid voor ontwikkelingssamenwerking van de EU, en met het sturen van waarnemers naar verkiezingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven