r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Subcommissie Veiligheid en defensie, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 23 januari 2020 09:00 - 12:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3G-3
organisatie EP-Subcommissie Veiligheid en defensie (SEDE)

9.00 - 12.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3G-3)

9.00 - 12.30 uur

 • 10. 
  Aanbeveling aan de hoge vertegenwoordiger en aan de Raad overeenkomstig artikel 118, over de voorbereiding op het toetsingsproces van 2020 van het Verdrag inzake de niet-verspreiding van kernwapens (NPV), kernwapenbeheersing en mogelijkheden voor nucleaire ontwapening

AFET/9/02160

2020/2004(INI)

 

Rapporteur:

 

Sven Mikser (S&D)

PR - PE645.058v01-00

Bevoegd:

 

AFET

   

 Behandeling ontwerpverslag

Gedachtewisseling met Narcisa VLADULESCU, voorzitter van Conop, afdeling ontwapening, non-proliferatie en controle op wapenuitvoer, EDEO

 Termijn voor de indiening van amendementen: 28 januari 2020, 12.00 uur

 • 11. 
  Gedachtewisseling met generaal Claudio Graziano, voorzitter van het Militair Comité van de Europese Unie (EUMC)
 • 12. 
  Zeventigjarig bestaan van de NAVO: toekomstige uitdagingen voor de Alliantie
 • 13. 
  Rondvraag
 • 14. 
  Volgende vergaderingen

 17 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 18 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Subcommissie Veiligheid en defensie (SEDE)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met het het veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie.

Het is een subcommissie van de EP-Commissie Buitenlandse zaken.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven