r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

De natuur: Een cultuurwetenschappelijke blik, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 12 december 2019 15:00 - 17:30
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
aanwezigen W. (Wim) van Saarloos e.a.
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Natuur lijkt op het eerste gezicht het tegendeel van cultuur, en als zodanig geen onderzoeksthema voor cultuurwetenschappers. Dit symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Hendrik Muller Prijs 2019 aan Raf De Bont wil echter voorbij de tegenstelling kijken. In de geschiedschrijving en de kunst, de filosofie en de literatuurwetenschap wordt de interactie tussen natuur en cultuur in toenemende mate bevraagd. Het symposium houdt de resultaten tegen het licht.

Dr. Hendrik Muller Prijs

Het symposium is georganiseerd door Raf De Bont, winnaar van de Dr. Hendrik Muller Prijs 2019. Raf De Bont, universitair hoofddocent geschiedenis en filosofie van natuurwetenschappen aan de Universiteit Maastricht, ontvangt de prijs voor zijn vernieuwende bijdrage aan de milieugeschiedenis.

Sprekers

  • Raf De Bont, laureaat Dr. Hendrik Muller Prijs 2019 - Natuur versus cultuur: Geschiedschrijving voorbij de mens
  • Lucas De Man, theatermaker - Biobased creations, hoe natuur en creativiteit de rest een lesje leert
  • Kristine Steenbergh, universitair docent Engelse letterkunde, Vrije Universiteit Amsterdam - The bowels of the earth: compassie en veranderende relaties met de aarde in de vroegmoderne Engelse literatuur
  • Martin Drenthen, universitair hoofddocent filosofie, Radboud Universiteit Nijmegen - De uitdaging van leven met de wolf

Wim van Saarloos, president van de KNAW, zit de bijeenkomst voor. Voorafgaand aan het symposium vindt de uitreiking van de Dr. Hendrik Muller Prijs plaats aan Raf De Bont.

Aanmelden

U bent van harte welkom bij deze bijeenkomst. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk via het aanmeldformulier.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven