r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Nacht van de Geschiedenis Zij/Hij, Amsterdam

datum 26 oktober 2019 - 27 oktober 2019
plaats Amsterdam
locatie Rijksmuseum, Museumstraat 1, 1071 XX Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Op zaterdag 26 oktober vindt (van 20.00 uur tot 01.00 uur) de Nacht van de Geschiedenis plaats in het Rijksmuseum in Amsterdam, met als thema Zij/Hij. De nacht is een afsluiting van de Maand van de Geschiedenis.

Wereldwijde bewegingen als #MeToo en HeforShe brengen genderverschillen, de rol van vrouwen door de eeuwen heen en de veranderende rol van de man voor het voetlicht. In het jaar dat het vrouwenkiesrecht honderd jaar bestaat, gaan sprekers, discussianten en andere deelnemers van de Nacht van de Geschiedenis in op de vraag: hoe zijn genderverschillen historisch gevormd en veranderd?

Debatten en interviews

De verhouding tussen man en vrouw komt aan bod tijdens debatten, interviews en voordrachten, allemaal met een historische invalshoek. De presentaties en voordrachten komen onder meer vanuit het Huygens Instituut en het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land-, en Volkenkunde (KITLV) van de KNAW.


Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Terug naar boven