r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Veto tegen toetredingsgesprekken Albanië, Noord-Macedonië “strategische fout”

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019.

In een resolutie die donderdag is aangenomen benadrukt het Europees Parlement dat beide landen voldoen aan EU-eisen om onderhandelingen te beginnen.

Het Parlement is diep teleurgesteld dat de EU-top van 17-18 oktober geen groen licht heeft gegeven voor het openen van toetredingsonderhandelingen met Albanië en Noord-Macedonië.

De EP-leden betreuren de weigering van Frankrijk, Denemarken en Nederland om onderhandelingen over EU-lidmaatschap te starten, aangezien Albanië en Noord-Macedonië de afgelopen jaren aanzienlijke inspanningen hebben geleverd en voldoen aan de EU-criteria om de toetredingsonderhandelingen te starten.

De leden van het Europees Parlement prijzen de inspanningen van Noord-Macedonië om gevoelige bilaterale kwesties met buurlanden op te lossen en verwelkomen ook de recente hervormingen van de rechterlijke macht in Albanië.

Een strategische fout

Het Parlement benadrukt dat het besluit om toetredingsonderhandelingen te blokkeren een “strategische fout” is die de geloofwaardigheid van de EU aantast en bovendien een negatief signaal geeft aan andere mogelijke kandidaat-lidstaten. De Europarlementariërs wijzen op het risico dat andere buitenlandse actoren - wiens activiteiten wellicht niet overstemmen met de EU-waarden - nauwer gaan samenwerken met zowel Albanië als Noord-Macedonië.

De tekst bepaalt verder dat een hervorming van het uitbreidingsproces, waar sommige landen voor pleiten, geen nadelige invloed mag hebben op Albanië en Noord-Macedonië, die reeds voldoen aan de eisen om op hun eigen merites en objectieve criteria te worden beoordeeld. Nationale politieke agenda’s mogen hierop geen invloed hebben.

De deur voor Albanië en Noord-Macedonië moet worden geopend

De leden van het Europees Parlement dringen er bij de EU-landen op aan zich verantwoordelijk op te stellen ten opzichte van Albanië en Noord-Macedonië en tijdens de volgende vergadering een unaniem positief besluit te nemen. Het Parlement voegt hieraan toe dat ondersteunende activiteiten voor de verbetering van democratie verder moeten worden geïntensiveerd zodat de nationale parlementen in de westelijke Balkan hun rol als motor voor democratische hervormingen kunnen spelen.

De tekst werd aangenomen met 412 stemmen voor, 136 tegen en 30 onthoudingen.


Terug naar boven