r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Creatief Europa: Commissie effent de weg voor nieuw programma dat Europese kunstenaars de kans biedt in het buitenland te werken

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op donderdag 24 oktober 2019.

De Commissie heeft met succes een nieuw programma getest om de mobiliteit van kunstenaars en professionals uit de culturele sector te bevorderen. i-Portunus, een door het programma Creatief Europa van de EU gefinancierd proefproject, is een concreet resultaat van de in 2018 goedgekeurde nieuwe Europese agenda voor cultuur. Met een budget van 1 miljoen euro in 2019 heeft i-Portunus 343 kunstenaars en professionals op het gebied van de uitvoerende of visuele kunsten uit 36 landen financieel gesteund om 15 tot 85 dagen in het buitenland te werken.

Commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Jongerenzaken en Sport, Tibor Navracsics, zei hierover: “Ik ben trots dat ik dit allereerste door de EU gefinancierde programma heb gelanceerd om kunstenaars en professionals uit de culturele sector te helpen ervaring in het buitenland op te doen en nieuwe grensoverschrijdende partnerschappen met andere kunstenaars op te zetten. Dit is van cruciaal belang om het innovatie- en concurrentievermogen te stimuleren van de Europese culturele en creatieve sector, die een belangrijke rol speelt in onze economieën en samenlevingen.”

Om voor steun van i-Portunus in aanmerking te komen moesten de kandidaten aantonen dat ze een specifieke en duidelijk omschreven doelstelling nastreefden, zoals de ontwikkeling van internationale samenwerking of de deelname aan een productiegeoriënteerde vervolmakingscursus of aan beroepsscholing in het gastland. Tussen april en september 2019 hebben meer dan 3 200 kunstenaars en professionals uit de culturele sector een steunaanvraag ingediend.

De feedback van de deelnemers en de culturele sector was zeer positief. i-Portunus vond vooral weerklank bij jonge en opkomende kunstenaars. Tijdens een conferentie op 15 en 16 oktober in Brussel hebben een aantal aan het programma deelnemende kunstenaars, belangrijke actoren op het gebied van muziek, theater, dans en literatuur en vertegenwoordigers van nationale en internationale culturele organisaties (bijvoorbeeld de Europese Culturele Stichting) besproken hoe het programma kan worden verbeterd. De resultaten van de besprekingen zullen worden verwerkt in de aanbevelingen die na afloop van het project aan de Commissie zullen worden voorgelegd.

Volgende stappen

In 2020 zal de Commissie nog eens 1,5 miljoen euro investeren in twee soortgelijke oproepen. De resultaten en aanbevelingen van alle proefprojecten zullen dan richtinggevend zijn voor de voorgestelde permanente actie in het kader van het volgende programma Creatief Europa 2021-2027.

Achtergrondinformatie

In mei 2018 heeft de Europese Commissie de mededeling “Een nieuwe Europese agenda voor cultuur” gepubliceerd, waarin de doelstellingen voor samenwerking op EU-niveau worden geformuleerd en 25 prioritaire maatregelen worden voorgesteld. Een van die maatregelen bestaat erin “de mobiliteit van professionals uit de culturele en creatieve sector te stimuleren”. In het werkprogramma van Creatief Europa voor 2018 was ook een grensoverschrijdend mobiliteitsprogramma voor kunstenaars en personen uit de creatieve sector opgenomen. Doel was een nieuw financieringsprogramma te testen dat in 2019 en 2020 moet worden opgeschaald en na 2020 op regelmatige basis moet worden uitgevoerd in het kader van het toekomstige programma Creatief Europa.

I-Portunus is een proefproject op korte termijn dat wordt gefinancierd door Creatief Europa, het EU-programma ter ondersteuning van de Europese culturele en audiovisuele sector.

Om dit nieuwe initiatief uit te voeren werd in 2018 een aanbesteding uitgeschreven. De succesvolle bieder was een consortium van het Goethe-Institut (Duitsland), het Institut francais (Frankrijk), de Nida Art Colony of the Vilnius Academy of Arts (Litouwen) en Izolyatsia (Oekraïne). Het proefproject is in januari van start gegaan en loopt tot februari 2020, wanneer het consortium zijn evaluatie en beleidsaanbevelingen moet indienen.

Meer informatie

i-Portunus

Video's over reacties op het programma

Programma “Creatief Europa”

IP/19/6121

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven