r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 januari 2020 15:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P3C050
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

15.00 - 17.30 uur

15.00 - 16.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 3. 
  Speciaal verslag nr. 20/2019 van de Europese Rekenkamer: EU-informatiesystemen ter ondersteuning van grenstoezicht - een sterk instrument, maar meer aandacht nodig voor tijdige en volledige gegevens

LIBE/9/02316

 Uiteenzetting door Bettina Jakobsen, lid van de Europese Rekenkamer en deken van Kamer III

 • 4. 
  Speciaal verslag nr. 24/2019 van de Europese Rekenkamer: Asiel, herplaatsing en terugkeer van migranten: tijd om de inspanningen op te voeren en de kloof tussen doelstellingen en resultaten te dichten

LIBE/9/02317

 Uiteenzetting door Leo Brincat, lid van de Europese Rekenkamer

16.30 - 17.15 uur

 • 5. 
  Stand van zaken betreffende de uitvoering van de Verklaring van Malta en de opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee

LIBE/9/02313

 Uiteenzetting door de Commissie

17.15 - 17.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 6. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

LIBE/9/00400

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven