r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Cultuur en Onderwijs, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A1G-3
organisatie EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

9.00 - 11.00 uur en 11.00 - 11.30 uur en 11.30 - 12.30 uur (coördinatorenvergadering) en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

9.00 - 11.00 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4 december 2019 PV - PE644.997v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

 • 4. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CULT/9/01026

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA - PE643.224v01-00

AM - PE644.966v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 5. 
  Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

CULT/9/00856

2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] - C9-0067/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA - PE643.225v01-00

AM - PE644.968v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.877v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

 • 6. 
  Strategische innovatieagenda van het Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT) 2021-2027: Het innovatietalent en de innovatiecapaciteit van Europa stimuleren

CULT/9/00665

***I 2019/0152(COD) COM(2019)0330 - C9-0043/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Judith Bunting (Renew)

PA - PE644.924v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Maria da Graça Carvalho (PPE)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 • 7. 
  Europees Instituut voor innovatie en technologie (herschikking)

CULT/9/00669

***I 2019/0151(COD) COM(2019)0331 - C9-0042/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Christian Ehler (PPE)

PA - PE644.884v01-00

Bevoegd:

 

ITRE* -

Marisa Matias (GUE/NGL)

 

 Behandeling ontwerpadvies

 • 8. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: sociale en werkgelegenheidsaspecten in de jaarlijkse groeianalyse 2020

CULT/9/02122

2019/2212(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Sabine Verheyen (PPE)

 

Bevoegd:

 

EMPL* -

Klára Dobrev (S&D)

 

 Behandeling ontwerpadvies

11.00 - 11.30 uur (met gesloten deuren)

 • 9. 
  "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 - C8-0233/2018

 

Rapporteur:

 

Milan Zver (PPE)

 

Bevoegd:

 

CULT

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 10. 
  Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 - C8-0237/2018

 

Rapporteur:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Bevoegd:

 

CULT

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

 • 11. 
  Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 - C8-0264/2018

 

Rapporteur:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Bevoegd:

 

CULT

   

 Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

11.30 - 12.30 uur (met gesloten deuren)

 • 12. 
  Coördinatorenvergadering

15.00 - 18.30 uur

 • 13. 
  Presentatie van de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap door Blaženka Divjak, minister van Wetenschap en Onderwijs; Vesna Bedeković, minister van Demografie, Gezinszaken, Jeugdzaken en Sociaal Beleid; Nina Obuljen Koržinek, minister van Cultuur, en Krešimir Šamija, adjunct-staatssecretaris van Sport
 • 14. 
  Presentatie van de PISA-resultaten 2018 door de OESO
 • 15. 
  Rondvraag
 • 16. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Cultuur en Onderwijs (CULT)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met culturele zaken, onderwijsbeleid en jeugdbeleid (inclusief sport en vrije tijd)

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven