r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Visserij, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P5B001
organisatie EP-Commissie Visserij (PECH)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (5B001)

9.00 - 9.30 uur (met gesloten deuren)

Met gesloten deuren

 • 9. 
  Coördinatorenvergadering

* * *

9.30 - 12.30 uur

In aanwezigheid van de Raad en de Commissie

*** Elektronische stemming ***

 • 10. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/00462

*** 2019/0090(NLE) 08928/2019 - C9-0011/2019

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE641.178v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD - PE642.950v02-00

 

BUDG -

José Manuel Fernandes (PPE)

AD - PE640.654v03-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 19 november 2019, 12.00 uur

 • 11. 
  Protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Guinee-Bissau (2019-2024)

PECH/9/01450

2019/0090M(NLE)

 

Rapporteur:

 

João Ferreira (GUE/NGL)

PR - PE642.938v01-00

AM - PE644.740v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Caroline Roose (Verts/ALE)

AD - PE642.937v04-00

AM - PE643.222v01-00

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 

 Goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 19 november 2019, 12.00 uur

 • 12. 
  Sluiting, namens de Europese Unie, van het protocol tot uitvoering van de partnerschapsovereenkomst inzake visserij tussen de Democratische Republiek Sao Tomé en Principe en de Europese Gemeenschap

PECH/9/01195

*** 2019/0173(NLE) 12199/2019 - C9-0001/2020

 

Rapporteur:

 

Nuno Melo (PPE)

PR - PE643.145v01-00

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

DEVE -

Bernhard Zimniok (ID)

AD - PE644.723v02-00

 

BUDG -

José Manuel Fernandes (PPE)

AD - PE643.027v02-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 10 december 2019, 17.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 13. 
  Meerjarenplannen - kunnen we de ambities niet waarmaken?

PECH/9/02025

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 14. 
  Kroatisch voorzitterschap van de Europese Unie

PECH/9/00517

 Gedachtewisseling met Marija Vučković, minister van Landbouw, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap

14.30 - 18.30 uur

 • 15. 
  Voorkomen van dode dolfijnen en andere walvisachtigen als bijvangst

PECH/9/02062

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 16. 
  Protocol tot wijziging van het Internationaal Verdrag voor de instandhouding van Atlantische tonijnen

PECH/9/01620

*** 2019/0225(NLE) 13447/2019 - C9-0187/2019

 

Rapporteur:

 

Rosanna Conte (ID)

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI -

Besluit: geen advies

 

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 17. 
  Meerjarig beheersplan voor blauwvintonijn in het oostelijke deel van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee, tot wijziging van Verordeningen (EU) 2017/2107, (EU) 2019/[NAFO] en (EU) nr. 1936/2001 en tot intrekking van Verordening (EU) 2016/1627

PECH/9/02027

***I 2019/0272(COD) COM(2019)0619 - C9-0188/2019

 

Bevoegd:

 

PECH

   

Adviezen:

 

ENVI

   

 Uiteenzetting door de Commissie

 • 18. 
  Win-winsituatie - Het onvermogen van de Unie aanpakken om de biodiversiteit te beschermen en de visbestanden te doen toenemen

PECH/9/01395

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 19. 
  Meer dan de maximale duurzame opbrengst (MDO)? Ambities voor de toekomst van het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB)

PECH/9/02023

 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Commissie

 • 20. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 21. 
  Rondvraag
 • 22. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Visserij (PECH)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het Europese visserijbeleid.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven