r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 21 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 4Q1
organisatie EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Gedachtewisselling met mevrouw Lilyana Pavlova, vice-president van de Europese Investeringsbank
 • 4. 
  Europees semester voor coördinatie van het economisch beleid: jaarlijkse groeianalyse 2020

REGI/9/02117

2019/2211(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Francesca Donato (ID)

PA - PE645.032v01-00

Bevoegd:

 

ECON* -

Aurore Lalucq (S&D)

PR - PE645.031v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 • 5. 
  Verslag over de interinstitutionele onderhandelingen over de Verordening gemeenschappelijke bepalingen, EFRO/Cohesiefonds en INTERREG

* * *

9.00 - 12.30 uur

*** Stemming ***

 • 6. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

REGI/9/01040

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Josianne Cutajar (S&D)

PA - PE643.053v01-00

AM - PE644.954v01-00

Bevoegd:

 

CONT -

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 december 2019, 18.00 uur

 • 7. 
  Wijziging van Besluit nr. 1313/2013/EU van het Europees Parlement en de Raad betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming

REGI/9/00452

***I 2019/0070(COD) COM(2019)0125 - C8-0114/2019

 

Voorzitter:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AL - PE645.012v01-00

Bevoegd:

 

ENVI -

Nikos Androulakis (S&D)

PR - PE644.941v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde stemming ***

 • 8. 
  Gedachtewisseling met Elisa Ferreira, commissaris voor Cohesie en hervormingen

* * *

15.00 - 18.30 uur

 • 9. 
  Gedachtewisseling met Marko Pavić, minister van Regionale ontwikkeling en EU-Fondsen, fungerend voorzitter van de Raad, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap van de Raad.
 • 10. 
  Conferentie van perifere maritieme regio's (CPMR)

REGI/9/02362

 Gedachtewisseling met Enrico Rossi, vicepresident CPMR en voorzitter van de regio Toscane , Italië, en met Eleni Marianou, secretaris-generaal CPMR

 • 11. 
  Goedkeuring van de besluiten van de coördinatoren
 • 12. 
  Rondvraag
 • 13. 
  Volgende vergaderingen

 19 februari 2020, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven