r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Vervoer en toerisme, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 21 januari 2020 09:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 17.00 uur en 17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: József Antall (6Q2)

9.00 - 12.30 uur

 • 15. 
  Postdiensten in de EU - presentatie van een studie

Presentatie van het programma van het Raadsvoorzitterschap

 • 16. 
  Bezoek van:
 • 17. 
  Josip Bilaver, Kroatisch staatssecretaris, ministerie van Zee, Vervoer en Infrastructuur
 • 18. 
  Frano Matušić, Kroatisch staatssecretaris, ministerie van Toerisme

14.30 - 15.30 uur

 • 19. 
  Gedachtewisseling met de Europese coördinatoren van de TEN-V-corridors:
 • 20. 
  Kurt Bodewig, maritieme snelwegen
 • 21. 
  Matthias Ruete, Europees beheersysteem voor het spoorverkeer (ERTMS)

15.30 - 16.15 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 22. 
  Elektronische informatie over goederenvervoer

TRAN/9/01274

 

Rapporteur:

 

Andor Deli (PPE)

 

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 23. 
  Handhavingsvoorschriften en specifieke regels voor de terbeschikkingstelling van bestuurders in de wegvervoersector

TRAN/9/01264

 

Rapporteur:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 24. 
  Wijziging van Verordening (EG) nr. 561/2006 wat betreft de minimumeisen voor maximale dagelijkse en wekelijkse rijtijden, minimumonderbrekingen en dagelijkse en wekelijkse rusttijden, en Verordening (EU) 165/2014 wat betreft positionering door middel van tachografen

TRAN/9/01263

 

Rapporteur:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 25. 
  Wijziging van Verordening (EG) nr. 1071/2009 en Verordening (EG) nr. 1072/2009 teneinde ze aan te passen aan ontwikkelingen in de sector

TRAN/9/01265

 

Rapporteur:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 Stemming over het tijdens interinstitutionele onderhandelingen bereikte voorlopige akkoord

 • 26. 
  Wijziging van de Euro-mediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de EG en Marokko teneinde rekening te houden met de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de EU

TRAN/9/00014

 

Rapporteur:

 

Sven Schulze (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 27. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

TRAN/9/00470

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 28. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

TRAN/9/00472

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpverslag

 • 29. 
  Sluiting van het akkoord over de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

TRAN/9/00401

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

 • 30. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

TRAN/9/01039

 

Rapporteur voor advies:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 31. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 32. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

TRAN/9/00846

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 33. 
  Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

TRAN/9/00838

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 34. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Veiligheid van de Luchtvaart (Sesar)

TRAN/9/00779

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 35. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

TRAN/9/00764

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

 • 36. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky)

TRAN/9/00776

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

 

 Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

* * *

16.15 - 17.00 uur

 • 37. 
  Gedachtewisseling met Pierre Larrouturou, BUDG-rapporteur, over de begroting 2021
 • 38. 
  Rondvraag
 • 39. 
  Volgende vergaderingen

 19-20 februari 2020 (Brussel)

* * *

17.00 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 40. 
  Coördinatorenvergadering

Zie afzonderlijke ontwerpagenda


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven