r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Vervoer en toerisme, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 januari 2020 15:00 - 17:15
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 6Q2
organisatie EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

15.00 - 17.15 uur

15.00 - 17.15 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 6 november 2019 PV - PE643.189v01-00

 3 december 2019 PV - PE644.895v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter

* * *

 • 4. 
  Typegoedkeuring van motorvoertuigen met betrekking tot emissies van lichte personen- en bedrijfsvoertuigen (Euro 5 en Euro 6) en de toegang tot reparatie- en onderhoudsinformatie

TRAN/9/00534

***I 2019/0101(COD) COM(2019)0208 - C9-0009/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Sven Schulze (PPE)

PA - PE644.889v01-00

Bevoegd:

 

ENVI* -

Esther de Lange (PPE)

PR - PE644.883v01-00

Adviezen:

 

IMCO*, TRAN

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 12.00 uur

 • 5. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Duitsland om zijn huidige bilaterale overeenkomst met Zwitserland inzake wegvervoer te wijzigen zodat cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

TRAN/9/00470

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

PR - PE641.312v01-00

AM - PE644.719v01-00

 Behandeling amendementen

 • 6. 
  Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot machtiging van Italië om te onderhandelen en een overeenkomst te sluiten met Zwitserland waarbij cabotage wordt toegestaan in het internationale personenvervoer over de weg per touringcar en autobus in de grensgebieden van beide landen

TRAN/9/00472

 

Rapporteur:

 

Markus Ferber (PPE)

PR - PE641.369v01-00

AM - PE643.246v01-00

 Behandeling amendementen

 • 7. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

TRAN/9/01039

 

Rapporteur voor advies:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

PA - PE643.066v01-00

AM - PE644.962v01-00

 Behandeling amendementen

 • 8. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

TRAN/9/00848

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE643.064v01-00

AM - PE644.961v01-00

 Behandeling amendementen

 • 9. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

TRAN/9/00846

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE642.926v01-00

AM - PE644.995v01-00

 Behandeling amendementen

 • 10. 
  Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

TRAN/9/00838

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE642.920v01-00

AM - PE644.964v01-00

 Behandeling amendementen

 • 11. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Veiligheid van de Luchtvaart (Sesar)

TRAN/9/00779

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE642.922v01-00

AM - PE644.967v01-00

 Behandeling amendementen

 • 12. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

TRAN/9/00764

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE643.062v01-00

AM - PE644.987v01-00

 Behandeling amendementen

 • 13. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky)

TRAN/9/00776

 

Rapporteur voor advies:

 

Maria Grapini (S&D)

PA - PE642.924v01-00

AM - PE644.965v01-00

 Behandeling amendementen

 • 14. 
  Gedachtewisseling met Matthew Baldwin, Europees coördinator voor verkeersveiligheid

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Vervoer en toerisme (TRAN)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het EU-beleid voor het vervoer (per spoor, over de weg, over binnenwateren, over zee en door de lucht), post en toerisme.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven