r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Begrotingscontrole, Brussel

Altiero Spinelli-gebouw (ASP) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020 09:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie Altiero Spinelli (ASP) Toon locatie
zaal A3E-2
organisatie EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 16.30 uur en 16.30 - 17.30 uur (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (3E-2)

9.00 - 12.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Commissie

CONT/9/01021

2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] - C9-0050/2019

 

Rapporteur:

 

Monika Hohlmeier (PPE)

PR - PE639.827v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 4. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Parlement

CONT/9/01001

2019/2056(DEC) COM(2019)0316[02] - C9-0051/2019

 

Rapporteur:

 

Maria Grapini (S&D)

PR - PE639.954v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 5. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - 8e, 9e, 10e en 11e EOF

CONT/9/00871

2019/2065(DEC) COM(2019)0317 - C9-0060/2019

 

Rapporteur:

 

Michèle Rivasi (Verts/ALE)

PR - PE639.836v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

DEVE, BUDG

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

Kwijting aan de agentschappen

 • 6. 
  Verslag over het verlenen van kwijting voor de uitvoering van de begroting van de agentschappen van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2018: prestaties, financieel beheer en controle

CONT/9/00798

2019/2098(DEC) COM(2019)0316[43] - C9-0093/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.866v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 7. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

CONT/9/00793

2019/2092(DEC) COM(2019)0316[37] - C9-0087/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.870v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 8. 
  Kwijting 2018: Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators (ACER)

CONT/9/00791

2019/2093(DEC) COM(2019)0316[38] - C9-0088/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.862v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 9. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen (Eiopa)

CONT/9/00795

2019/2091(DEC) COM(2019)0316[36] - C9-0086/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.861v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ECON, EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 10. 
  Kwijting 2018: Europees Instituut voor gendergelijkheid (EIGE)

CONT/9/00820

2019/2089(DEC) COM(2019)0316[34] - C9-0084/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.859v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

FEMM

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 11. 
  Kwijting 2018: Europese Bankautoriteit (EBA)

CONT/9/00818

2019/2090(DEC) COM(2019)0316[35] - C9-0085/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.863v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ECON

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 12. 
  Kwijting 2018: Europees Grens- en kustwachtagentschap (Frontex)

CONT/9/00832

2019/2083(DEC) COM(2019)0316[28] - C9-0078/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.855v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 13. 
  Kwijting 2018: Europees GNSS-Agentschap (GSA)

CONT/9/00830

2019/2084(DEC) COM(2019)0316[29] - C9-0079/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.821v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 14. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor opleiding op het gebied van rechtshandhaving (Cepol)

CONT/9/00835

2019/2082(DEC) COM(2019)0316[27] - C9-0077/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.864v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 15. 
  Kwijting 2018: Voorzieningsagentschap van Euratom

CONT/9/00824

2019/2087(DEC) COM(2019)0316[32] - C9-0082/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.856v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 16. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor samenwerking op het gebied van rechtshandhaving (Europol)

CONT/9/00822

2019/2088(DEC) COM(2019)0316[33] - C9-0083/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.924v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 17. 
  Kwijting 2018: Europees Bureau voor visserijcontrole (EFCA)

CONT/9/00828

2019/2085(DEC) COM(2019)0316[30] - C9-0080/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.865v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

PECH

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 18. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA)

CONT/9/00826

2019/2086(DEC) COM(2019)0316[31] - C9-0081/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.916v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 19. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor maritieme veiligheid (EMSA)

CONT/9/00847

2019/2076(DEC) COM(2019)0316[21] - C9-0071/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.860v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 20. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA)

CONT/9/00845

2019/2077(DEC) COM(2019)0316[22] - C9-0072/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.914v03-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 21. 
  Kwijting 2018: Europese Eenheid voor justitiële samenwerking (Eurojust)

CONT/9/00851

2019/2074(DEC) COM(2019)0316[19] - C9-0069/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.922v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 22. 
  Kwijting 2018: Europese Stichting voor opleiding (ETF)

CONT/9/00849

2019/2075(DEC) COM(2019)0316[20] - C9-0070/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.919v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 23. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor netwerk- en informatiebeveiliging (Enisa)

CONT/9/00839

2019/2080(DEC) COM(2019)0316[25] - C9-0075/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.868v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 24. 
  Kwijting 2018: Spoorwegbureau van de Europese Unie (ERA)

CONT/9/00837

2019/2081(DEC) COM(2019)0316[26] - C9-0076/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.858v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 25. 
  Kwijting 2018: Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA)

CONT/9/00843

2019/2078(DEC) COM(2019)0316[23] - C9-0073/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.854v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 26. 
  Kwijting 2018: Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (ECDC)

CONT/9/00841

2019/2079(DEC) COM(2019)0316[24] - C9-0074/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.915v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 27. 
  Kwijting 2018: Europees Waarnemingscentrum voor drugs en drugsverslaving (EWDD)

CONT/9/00863

2019/2069(DEC) COM(2019)0316[14] - C9-0064/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.918v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI, LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 28. 
  Kwijting 2018: Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten (FRA)

CONT/9/00861

2019/2068(DEC) COM(2019)0316[13] - C9-0063/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.879v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 29. 
  Kwijting 2018: Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop)

CONT/9/00868

2019/2066(DEC) COM(2019)0316[11] - C9-0061/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.857v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL, ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 30. 
  Kwijting 2018: Europese Stichting tot verbetering van de levens- en arbeidsomstandigheden (Eurofound)

CONT/9/00866

2019/2067(DEC) COM(2019)0316[12] - C9-0062/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.878v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 31. 
  Kwijting 2018: Vertaalbureau voor de organen van de Europese Unie (CdT)

CONT/9/00855

2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] - C9-0067/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.877v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

CULT

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 32. 
  Kwijting 2018: Europees Geneesmiddelenbureau (EMA)

CONT/9/00853

2019/2073(DEC) COM(2019)0316[18] - C9-0068/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.917v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 33. 
  Kwijting 2018: Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA)

CONT/9/00857

2019/2071(DEC) COM(2019)0316[16] - C9-0066/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.867v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

EMPL

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 34. 
  Kwijting 2018: Europees Milieuagentschap (EEA)

CONT/9/00859

2019/2070(DEC) COM(2019)0316[15] - C9-0065/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.872v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 35. 
  Kwijting 2018: Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken (EASO)

CONT/9/00784

2019/2096(DEC) COM(2019)0316[41] - C9-0091/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.869v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 36. 
  Kwijting 2018: Agentschap van de Europese Unie voor het operationeel beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht (eu-LISA)

CONT/9/00782

2019/2097(DEC) COM(2019)0316[42] - C9-0092/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.874v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 37. 
  Kwijting 2018: Bureau voor ondersteuning van Berec

CONT/9/00788

2019/2094(DEC) COM(2019)0316[39] - C9-0089/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Czarnecki (ECR)

PR - PE639.875v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, IMCO

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 38. 
  Kwijting 2018: Europees Instituut voor innovatie en technologie (EIT)

CONT/9/00786

2019/2095(DEC) COM(2019)0316[40] - C9-0090/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.871v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

* * *

14.30 - 16.30 uur

Kwijting aan de overige instellingen

 • 39. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting van de EU - Raad en Europese Raad

CONT/9/00981

2019/2057(DEC) COM(2019)0316[03] - C9-0052/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.828v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 40. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Dienst voor extern optreden

CONT/9/00874

2019/2064(DEC) COM(2019)0316[10] - C9-0059/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.835v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, AFCO

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 41. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Hof van Justitie

CONT/9/00961

2019/2058(DEC) COM(2019)0316[04] - C9-0053/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.829v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 42. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Rekenkamer

CONT/9/00941

2019/2059(DEC) COM(2019)0316[05] - C9-0054/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.830v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 43. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Economisch en Sociaal Comité

CONT/9/00921

2019/2060(DEC) COM(2019)0316[06] - C9-0055/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.831v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 44. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europees Comité van de Regio's

CONT/9/00901

2019/2061(DEC) COM(2019)0316[07] - C9-0056/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.832v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 45. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Ombudsman

CONT/9/00881

2019/2062(DEC) COM(2019)0316[08] - C9-0057/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.833v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

AFET, DEVE, INTA, BUDG, ECON, EMPL, ENVI, ITRE, IMCO, TRAN, REGI, AGRI, PECH, CULT, JURI, LIBE, AFCO, FEMM, PETI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 46. 
  Kwijting 2018: Algemene begroting EU - Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming

CONT/9/00878

2019/2063(DEC) COM(2019)0316[09] - C9-0058/2019

 

Rapporteur:

 

Tomáš Zdechovský (PPE)

PR - PE639.834v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

JURI, LIBE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

Kwijting aan de gemeenschappelijke ondernemingen

 • 47. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming voor het initiatief innovatieve geneesmiddelen 2 (IMI 2)

CONT/9/00767

2019/2103(DEC) COM(2019)0316[48] - C9-0098/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.841v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI, ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 48. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Luchtvaart en milieu (Clean Sky)

CONT/9/00773

2019/2101(DEC) COM(2019)0316[46] - C9-0096/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.839v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ENVI, ITRE, TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 49. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming biogebaseerde industrieën (BBI)

CONT/9/00770

2019/2102(DEC) COM(2019)0316[47] - C9-0097/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.840v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, REGI

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 50. 
  Kwijting 2018: Elektronische componenten en systemen voor Europees leiderschap (Gemeenschappelijke Onderneming Ecsel)

CONT/9/00760

2019/2106(DEC) COM(2019)0316[51] - C9-0101/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.844v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 51. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming brandstofcellen en waterstof (FCH)

CONT/9/00765

2019/2104(DEC) COM(2019)0316[49] - C9-0099/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.842v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 52. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming Shift2Rail (S2R)

CONT/9/00762

2019/2105(DEC) COM(2019)0316[50] - C9-0100/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.843v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 53. 
  Kwijting 2018: Gemeenschappelijke Onderneming - Veiligheid van de Luchtvaart (Sesar)

CONT/9/00777

2019/2100(DEC) COM(2019)0316[45] - C9-0095/2019

 

Rapporteur:

 

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

PR - PE639.838v01-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE, TRAN

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 54. 
  Kwijting 2018: Internationale ITER-Organisatie voor fusie-energie

CONT/9/00780

2019/2099(DEC) COM(2019)0316[44] - C9-0094/2019

 

Rapporteur:

 

Ryszard Antoni Legutko (ECR)

PR - PE639.837v02-00

Bevoegd:

 

CONT

   

Adviezen:

 

ITRE

 Behandeling ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 29 januari 2020, 14.00 uur

 • 55. 
  Rondvraag
 • 56. 
  Volgende vergaderingen

 28 januari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 19 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 20 februari 2020, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

* * *

16.30 - 17.30 uur (met gesloten deuren)

 • 57. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Begrotingscontrole (CONT)

Deze parlementaire commissie controleert de begroting van de Europese Unie en de financiële verantwoording van de Europese Unie en haar instellingen.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven