r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 21 januari 2020 09:00 - 18:00
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.00 uur

Brussel

Zaal: Paul-Henri Spaak (1A002)

9.00 - 12.30 uur

 • 9. 
  Uiteenzetting door Gordan Grlić Radman, minister van Buitenlandse en Europese Zaken, namens het fungerend voorzitterschap van de Raad, over de prioriteiten van het Kroatische voorzitterschap op het gebied van het internationaal handelsbeleid

*** Elektronische stemming *** om 10.00 uur

 • 10. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/00393

*** 2018/0356(NLE) 06050/2019 - C9-0023/2019

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.857v01-00

AM - PE643.172v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

AM - PE643.132v02-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.172v02-00

AM - PE641.396v01-00

 

PECH -

Pietro Bartolo (S&D)

AD - PE641.139v02-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 11. 
  Sluiting van de vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Socialistische Republiek Vietnam

INTA/9/01391

2018/0356M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.858v01-00

AM - PE643.175v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD - PE641.414v02-00

AM - PE643.185v01-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.208v02-00

AM - PE641.386v01-00

 

PECH -

Pietro Bartolo (S&D)

AD - PE641.153v04-00

AM - PE643.202v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 12. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/00391

*** 2018/0358(NLE) 05931/2019 - C9-0020/2019

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.860v01-00

AM - PE643.173v01-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Besluit: geen advies

AM - PE643.133v02-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.171v02-00

AM - PE641.397v01-00

 Goedkeuring ontwerpaanbeveling (goedkeuring)

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 13. 
  Investeringsbeschermingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds

INTA/9/01390

2018/0358M(NLE)

 

Rapporteur:

 

Geert Bourgeois (ECR)

PR - PE642.888v01-00

AM - PE643.174v02-00

Bevoegd:

 

INTA

   

Adviezen:

 

AFET -

Isabel Wiseler-Lima (PPE)

AD - PE641.417v02-00

AM - PE643.186v01-00

 

DEVE -

Tomas Tobé (PPE)

AD - PE641.207v02-00

AM - PE641.387v01-00

 Goedkeuring ontwerpverslag met een niet-wetgevingsontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 11 november 2019, 17.00 uur

 • 14. 
  Mededingingsbeleid - jaarverslag 2019

INTA/9/01612

2019/2131(INI)

 

Rapporteur voor advies:

 

Enikő Győri (PPE)

PA - PE643.140v01-00

AM - PE644.927v01-00

Bevoegd:

 

ECON -

Stéphanie Yon-Courtin (Renew)

PR - PE641.227v01-00

AM - PE645.100v01-00

 Goedkeuring ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 6 december 2019, 17.00 uur

 • 15. 
  Sluiting van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

INTA/9/00397

*** 2018/0427(NLE) 21105/3/2018 - C9-0148/2019

 

Voorzitter:

 

Bernd Lange (S&D)

AL - PE645.037v01-00

Bevoegd:

 

AFCO -

Guy Verhofstadt (Renew)

PR - PE645.036v02-00

 Goedkeuring ontwerpadvies in briefvorm

*** Einde elektronische stemming ***

 • 16. 
  Activiteiten van de monitoringgroepen

INTA/9/01201

 Verslaggeving aan de commissie

 • 17. 
  Gedachtewisseling betreffende de onderhandelingen over de toekomstige economische en handelsbetrekkingen met het Verenigd Koninkrijk na zijn terugtrekking uit de Europese Unie

Met gesloten deuren

 • 18. 
  Reactie van de EU op de extraterritoriale gevolgen van maatregelen van een derde land (blokkeringsverordening, Instex, Nord Stream 2)

* * *

15.00 - 18.00 uur

Openbare hoorzitting

 • 19. 
  Dag van het handelsbeleid

INTA/9/01950

 Hoorzitting (zie afzonderlijk programma)

 • 20. 
  Rondvraag
 • 21. 
  Volgende vergaderingen

 19-20 februari 2020 (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven