r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Internationale handel, Brussel

Paul-Henri Spaakgebouw (PHS) in Brussel
© Kevin Bergenhenegouwen
datum 20 januari 2020 15:00 - 18:30
plaats Brussel, België
locatie Paul-Henri Spaak (PHS) Toon locatie
zaal P1A002
organisatie EP-Commissie Internationale handel (INTA)

15.00 - 17.30 uur en 17.30 - 18.30 uur (coördinatorenvergadering)

15.00 - 17.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 25 november 2019 PV - PE644.781v01-00

 2-3 december 2019 PV - PE644.872v01-00

 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Gedachtewisseling met Karen Curtis, hoofd van de afdeling Internationale Arbeidsnormen (NORMES, IAO)
 • 6. 
  Presentatie van het verslag over de bescherming en handhaving van intellectuele-eigendomsrechten in derde landen
 • 7. 
  Stand van zaken betreffende de lopende trialoogonderhandelingen

INTA/9/01200

 Verslaggeving aan de commissie

17.30 - 18.30 uur (met gesloten deuren)

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Internationale handel (INTA)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het gemeenschappelijk handelsbeleid van de EU en de economische betrekkingen met andere landen en organisaties.

3.

Meer over...

4.

Meer informatie

Terug naar boven