r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Buitenlandse zaken, Brussel

József Antall-gebouw; (c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
(c) Atelier de Genval- Cerau - M. Van Campenhout, - Tractebel dev s.a. et ingénieurs associés
datum 20 januari 2020 15:00 - 17:30
plaats Brussel, België
locatie József Antall (JAN) Toon locatie
zaal 2Q2
organisatie EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

15.00 - 16.30 uur en 16.30 - 17.30 uur (coördinatorenvergadering)

15.00 - 16.30 uur

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 3. 
  Mededelingen van de voorzitter over de besluiten van de coördinatoren
 • 4. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 6-7 november 2019 PV - PE643.170v01-00

 18 november 2019 PV - PE644.749v01-00

 25 november 2019 PV - PE644.816v01-00

 • 5. 
  Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

AFET/9/01194

*** 2019/0181(NLE) 12158/2019 - C9-0004/2020

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA - PE646.758v01-00

Bevoegd:

 

LIBE -

Petar Vitanov (S&D)

PR - PE646.765v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

 • 6. 
  Sluiting van de Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Republiek Belarus inzake de versoepeling van de afgifte van visa

AFET/9/01192

*** 2019/0182(NLE)

 

Rapporteur voor advies:

 

Petras Auštrevičius (Renew)

PA - PE646.757v01-00

Bevoegd:

 

LIBE -

Antony Hook (Renew)

PR - PE644.818v01-00

 Behandeling ontwerpadvies

 Termijn voor de indiening van amendementen: 3 februari 2020, 12.00 uur

15.45 uur

Met gesloten deuren

 • 7. 
  Gedachtewisseling met João Vale de Almeida, onlangs benoemd tot hoofd van de EU-delegatie in het Verenigd Koninkrijk (overeenkomstig de verklaring over politieke verantwoordingsplicht van de VV/HV)

16.30 - 17.30 uur (coördinatorenvergadering)

Met gesloten deuren

 • 8. 
  Coördinatorenvergadering

* * *


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Buitenlandse zaken (AFET)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid van de Europese Unie, met de toetreding van nieuwe lidstaten tot de Europese Unie en onderhoudt betrekkingen met andere organisaties.

De commissie wordt bijgestaan door

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven