r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Debat: EP-leden vragen maatregelen tegen Turkije na de militaire operatie in Syrië

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 23 oktober 2019.

Europarlementsleden staan kritisch tegenover de Turkse militaire operatie in Syrië en eisen maatregelen tegen het land tijdens een debat op 23 oktober.

Op 9 oktober lanceerde Turkije een militaire operatie in noordoost Syrië om een bufferzone te creëren tussen de twee landen, om Syrische vluchtelingen die nu in Turkije wonen naar het veroverde gebied te brengen.

Deze operatie in de voornamelijk Koerdische regio ontving heel wat verzet van andere landen omdat het dodental oploopt, duizenden mensen op de vlucht slaan en heel wat onrust veroorzaakt in een nu al onstabiel gebied.

Tijdens het debat in de plenaire vergadering op woensdag hebben de sprekers kritiek geuit op Turkije over het lanceren van een operatie die talrijke gevolgen kan hebben.

Anna Fotyga (ECH, Polen) zei: “Hoewel Turkije legitieme veiligheidsbelangen heeft, verwacht ik toch dat het land met terughoudendheid handelt.” “We moeten gepaste middelen vinden om de regio opnieuw te stabiliseren en actie ondernemen om de spanning te verminderen,” voegde ze eraan toe.

Özlem Demirel (GUE/NGL) uit Duitsland zei: “De inval van het Turkse leger moet unaniem veroordeeld worden. Geen enkel land mag simpelweg een ander land binnenvallen.” Ze voegde er wel aan toe: “Alle wereldmachten, inclusief de EU, houden zich bezig met hun eigen geopolitieke en economische belangen, terwijl internationaal recht werd overtreden en er oorlogsmisdaden werden begaan.”

Christos Stylianides, de Europese Commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, zei: “Er is geen enkel excuus voor burgerdoden, schade aan civiele infrastructuur en de afwezigheid van bescherming voor de mensen en hulpdiensten. Ik ben vooral bezorgd over de verschrikkelijke situatie van de medische hulpverleners.”

Tytti Tuppurainen zei namens het Finse voorzitterschap van de Raad: “Turkije heeft al vele jaren enorme inspanningen geleverd om miljoenen vluchtelingen te huisvesten - daar is geen twijfel over mogelijk. Toch maakt deze Turkse militaire operatie een bestaande complexe situatie nog ingewikkelder om op te lossen.” Ze voegde daaraan toe dat dit de reden is waarom EU-leiders de Turkse inval veroordeelden en beslist hebben om de uitvoer van wapens naar Turkije stop te zetten.

Malik Azmani (Renew Europe, Nederland) zei dat de reactie van de EU onvoldoende was, ondanks eerdere inspanningen om een einde te maken aan het geweld. “Laten we onze krachten bundelen, eenheid vormen en het geweld nu beëindigen. We zijn dit verschuldigd aan de mensen in het Koerdische gebied én aan de Europese burgers. Alstublieft Commissie, blijf niet aan de zijlijn staan en onderneem actie.”

Maatregelen

Vele andere EP-leden vinden het noodzakelijk om maatregelen te nemen tegen Turkije. Michael Gahler (EVP, Duitsland) herinnerde eraan dat het Parlement heeft aangedrongen om de toetredingsgesprekken met Turkije stop te zetten in maart, maar zei dat verdere maatregelen nodig waren: “We willen dat de Raad nadenkt over geschikte, doelgerichte economische maatregelen die de burgers niet treffen.” Gahler voegde eraan toe dat in laatste instantie de douane-unie opgeschort kan worden.

Tineke Strik (Groenen/VEA, Nederland) zei: “De Groenen roepen de EU op om een proactieve rol te spelen, Erdogan te dwingen om zijn troepen terug te trekken en Syrische vluchtelingen niet terug naar Syrië te deporteren door doelgerichte sancties op te leggen tegen Turkse regeringsleden, een totaal wapenembargo af te kondigen en werk te maken om de handelsovereenkomst stop te zetten.”

Koerden

EP-leden vestigden ook de aandacht op de situatie van de Koerden, die een cruciale rol gespeeld hebben in het verslaan van de Islamitische Staat (de terroristische organisatie ook bekend als ISIS of IS). Kati Piri (S&D, Nederland) zei: “Buiten alle wettelijke en politieke overwegingen, wil ik erop wijzen dat het nooit een optie is of mag zijn om diegenen in de steek te laten die tegen ISIS gevochten hebben, die door de hand van IS geleden hebben en die het ultieme offer hebben gebracht voor onze veiligheid.”

Lars Patrick Berg (ID, Duitsland) zei: “Honderden mensen zijn al gedood. De Koerden werden verraden. Nadat de Koerden voor ons tegen IS gevochten hebben, hebben we ze aan hun lot overgelaten.” Hij voegde eraan toe: “Het is duidelijk dat het gedrag van Turkije in strijd is met de vrede en de rechtstaat. Het verzwakt ons allemaal.”

Meer informatie

Productinformatie

REF.: 20191018STO64606


Terug naar boven