r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Brussel moet bijenhuiswerk overdoen

woensdag 23 oktober 2019, 14:04
gewijzigd
Roze pioenrozen © Pasja1000

STRAATSBURG (ANP) - Het Europees Parlement wil betere bescherming voor alle bijensoorten. Het stuurt de Europese Commissie daarom terug naar de tekentafel om een voorstel over de bescherming van honingbijen aan te scherpen.

In Europa is discussie over de invoering van een zogenoemd bijenrichtsnoer, een soort handleiding van de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) over hoe moet worden omgesprongen met testen voor bestrijdingsmiddelen. In het oorspronkelijke voorstel werd niet alleen gekeken naar pesticiden die acuut schadelijk zijn voor bijen, maar ook naar chronische blootstelling en de effecten op wilde bijen en hommels.

Een meerderheid van zestien EU-landen, waaronder Nederland, stemde eerder dit jaar voor gefaseerde invoering van dit bijenrichtsnoer, waardoor vooralsnog alleen wordt gekeken naar de acute effecten van bestrijdingsmiddelen. De chemische industrie zou hier flink voor hebben gelobbyd.

Het parlement sprak woensdag zijn veto (533 tegen 67) uit over het voorstel voor specifiek de honingbij, mede omdat recente wetenschappelijke inzichten zouden worden genegeerd en er niets zou veranderen aan het bestaande beschermingsniveau. Als het aan Bas Eickhout (GroenLinks) en Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren) ligt wordt het oorspronkelijke richtsnoer, dat in hun optiek door het besluit van de lidstaten drastisch is afgezwakt, alsnog in zijn geheel in wetgeving omgezet.

"Als de bij uitsterft doordat de EU geen serieuze maatregelen neemt, zijn de gevolgen voor de natuur en voor onze voedselproductie rampzalig", aldus Hazekamp. Volgens Eickhout is "het grote probleem met pesticiden juist dat bijen over een langere tijd telkens met kleine hoeveelheden van een bestrijdingsmiddel in aanraking komen. De pesticide-industrie weet dit en verzet zich daarom hevig."

In mei vroeg de Tweede Kamer de Nederlandse regering zich in te zetten voor de inwerkingtreding van het bijenrichtsnoer als geheel en daar is gehoor aan gegeven. Nederland riep de Europese Commissie en de lidstaten in juli op het hele richtsnoer nog dit jaar uit te voeren, bevestigt een woordvoerder van landbouwminister Carola Schouten.

Terug naar boven