r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Europeanen blijven internationale ontwikkeling steunen

Met dank overgenomen van Europese Commissie (EC), gepubliceerd op woensdag 23 oktober 2019.

Uit de Eurobarometer-enquête over EU-ontwikkelingssamenwerking van dit jaar blijkt dat Europese burgers het grotendeels eens zijn over het belang van internationale samenwerking en ontwikkeling. Dat bijna negen op de tien EU-burgers het belangrijk vinden om mensen in ontwikkelingslanden te ondersteunen, bevestigt de trend van de afgelopen jaren. Ontwikkelingssamenwerking is dus een van de EU-beleidsdomeinen die het meest positief worden beoordeeld.

Commissaris voor Internationale Samenwerking en Ontwikkeling, Neven Mimica: “Het verheugt mij dat Europeanen de ontwikkelingssamenwerking van de Unie blijven ondersteunen en het eens zijn met de belangrijkste prioriteiten waaraan ik de afgelopen jaren heb gewerkt: partnerschappen zoals met Afrika versterken; de inspanningen voor werkgelegenheid opvoeren en meer particuliere investeringen aantrekken. Dat is een solide basis voor de Unie om haar leidende rol op mondiaal niveau te handhaven en de aanzienlijke problemen die er nog zijn, op te lossen.”

Drie op de vier Europeanen zijn het erover eens dat Europa zijn partnerschap met Afrika moet versterken en meer financiële investeringen moet doen om banen te scheppen en duurzame ontwikkeling op beide continenten te waarborgen. Daarnaast steunen de Europese burgers de inspanningen van de EU om particuliere investeringen in ontwikkelingssamenwerking te stimuleren: drie op de vier Europeanen zijn van mening dat de particuliere sector een grotere rol moet spelen in de internationale samenwerking.

Europese burgers ondersteunen het streven naar een gemeenschappelijke agenda voor mondiale ontwikkeling in het kader van de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen. Als grootste prioriteiten op het vlak van ontwikkeling zien de burgers de volgende duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (in afnemende volgorde): onderwijs, vrede en veiligheid, water en sanitaire voorzieningen, gezondheid, voedselzekerheid en landbouw, economische groei en werkgelegenheid en mensenrechten.

Ruim zeven op de tien burgers van de EU zeggen dat financiële bijstand een doeltreffende manier is om irreguliere migratie aan te pakken en een even groot deel meent dat financiële bijstand de ongelijkheid in ontwikkelingslanden helpt verminderen. Evenveel Europeanen zijn van mening dat het verlenen van financiële bijstand aan ontwikkelingslanden een doeltreffende manier is om de invloed van de EU wereldwijd te versterken.

Meer informatie

Hier vindt u de landspecifieke factsheets in alle EU-talen, alsook infografieken, factsheets over de algemene EU-resultaten en over jongeren als doelgroep.

IP/19/6072

 

Contactpersoon voor de pers:

Voor het publiek: Europe Direct per telefoon 00 800 67 89 10 11 of e-mail


Terug naar boven