r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Sociale ongelijkheid: wat heeft arbeid ermee te maken?, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 21 november 2019 20:00 - 21:30
plaats Amsterdam
locatie Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Cruquiusweg 31, 1019 AT Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Wat is het belang van de organisatie van arbeid voor de verdeling van welvaart, inkomen en sociale kansen? Tijdens deze publieksbijeenkomst van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis zullen diverse sprekers op deze vraag ingaan.

Sinds de publicatie van Piketty's Capital in the twenty-first century in 2014 is sociale ongelijkheid het gesprek van de dag geworden. Hoewel het terrein als zodanig niet nieuw is, met het voortschrijdende proces van globalisering en de opkomst van populistische politieke bewegingen, is het onderwerp wel actueler geworden. Het werk van Piketty is interessant, maar ook in dat van anderen experts, zoals Branko Milanovic, Walter Scheidel en Bas van Bavel, speelt de geschiedenis een prominente rol.

Meer informatie

Meer informatie over het programma en aanmelden voor deze bijeenkomst vindt u op de website van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis.

Organisatie

Deze bijeenkomst wordt georganiseerd door het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG - KNAW).


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven