r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Besluitenlijst uitgebracht bij procedurevergadering Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) - 17 oktober 2019

vrijdag 18 oktober 2019

Bij de volgende dossiers is een besluitenlijst ondergebracht:

Commissie: Tweede Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA)

Besluiten bij: 35300 - Miljoenennota 2020

Besluiten bij: 30985 - Beleidsdoorlichting Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Besluiten bij: 22112 - Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie

Besluiten bij: 35300 IIA - Vaststelling begroting Staten-Generaal 2020

Besluiten bij: 25764 - Reisdocumenten

Besluiten bij: 34349 - Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

Besluiten bij: 35047 (R2108) - Wijziging van de Paspoortwet vanwege invoering van een publiek identificatiemiddel en het uitbreiden van het basisregister reisdocumenten

Besluiten bij: 26643 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

Besluiten bij: 30420 - Emancipatiebeleid

Besluiten bij: 35133 - Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet

Besluiten bij: 35298 - Wet versterking decentrale rekenkamers

Besluiten bij: 35165 - Verkiezingen

Besluiten bij: 34293 - Renovatie Binnenhof

Besluiten bij: 34827 - Samenvoeging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer

Besluiten bij: 29453 - Woningcorporaties

Besluiten bij: 35296 - Initiatiefvoorstel Wet handhaving kraakverbod

Besluiten bij: 34682 - Nationale Omgevingsvisie

Besluiten bij: 29383 - Regelgeving Ruimtelijke Ordening en Milieu

Besluiten bij: 32852 - Grondstoffenvoorzieningszekerheid

Besluiten bij: 32847 - Integrale visie op de woningmarkt

Besluiten bij: 35177 - Initiatiefnota over de toekomst van gemeentelijk grondbeleid voor woning- en bedrijvenbouw

Besluiten bij: 32757 - Bouwbesluit

Besluiten bij: 33104 - Studentenhuisvesting

Besluiten bij: 29924 - Toezichtsverslagen AIVD en MIVD

Besluiten bij: 35300 I - Vaststelling begroting Koning 2020

Besluiten bij: 35300 III - Vaststelling begrotingsstaat Ministerie van AZ (IIIA), Kabinet vd Koning (IIIB) en de CTIVD 2020

Overige besluiten:

Terug naar boven