r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

European Council conclusions on Turkey, illegal drilling activities and MH17

Met dank overgenomen van Europese Raad, gepubliceerd op donderdag 17 oktober 2019.

IV. TURKIJE

 • 5. 
  De Europese Raad onderschrijft de conclusies van de Raad van 14 oktober 2019 over Noordoost-Syrië.
 • 6. 
  De EU veroordeelt het unilaterale militaire optreden van Turkije in Noordoost-Syrië, dat onaanvaardbaar menselijk lijden veroorzaakt, de strijd tegen Daesh ondermijnt en een ernstige bedreiging vormt voor de Europese veiligheid. De Europese Raad neemt er nota van dat de Verenigde Staten en Turkije vanavond hebben aangekondigd dat alle militaire operaties worden opgeschort. Hij dringt er opnieuw bij Turkije op aan zijn militaire optreden stop te zetten, zijn strijdkrachten terug te trekken en het internationaal humanitair recht te eerbiedig. Naar aanleiding van de conclusies van de Raad van 14 oktober 2019 herinnert de Europese Raad eraan dat een aantal lidstaten hebben besloten geen vergunningen voor wapenuitvoer naar Turkije meer te verlenen.
 • 7. 
  De Europese Unie blijft zich inspannen om de ernstige humanitaire en vluchtelingencrisis effectief aan te pakken in het licht van de veranderende behoeften, onder meer door ondersteuning te bieden aan de lidstaten die de meeste problemen ondervinden vanwege de migratiestromen in het oostelijke Middellandse Zeegebied .
 • 8. 
  De Europese Raad zal zich met deze zaak blijven bezighouden.
 • V. 
  ILLEGALE BOORACTIVITEITEN
 • 9. 
  De Europese Raad onderschrijft tevens de conclusies van de Raad van 14 oktober 2019 over de illegale booractiviteiten van Turkije in de exclusieve economische zone van Cyprus en betuigt opnieuw zijn solidariteit met Cyprus.
 • 10. 
  De Europese Raad zal zich met deze zaak blijven bezighouden.

VI. MH17

 • 11. 
  Met betrekking tot de conclusies van 20 juni 2019 zegt de Europese Raad opnieuw zijn volle steun toe aan alle inspanningen om voor de slachtoffers van het neerhalen van vlucht MH17 en hun naaste familie de waarheid te achterhalen, recht te doen geschieden en de schuldigen ter verantwoording te roepen, en roept hij alle staten op volledig mee te werken aan het lopende onderzoek, overeenkomstig Resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven