r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Besluitpunt "Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland’"

commissie Tweede Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
vergadering 2019-10-17
volgnummer 16
 

Zaak:

Brief regering - staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, T. van / Ark - 9 oktober 2019 / Reactie op verzoek commissie over het bericht ‘De economie floreert, maar het aantal daklozen was nog nooit zo hoog in Nederland’ - 2019Z19236

Besluit:

Agenderen voor een te zijner tijd te voeren algemeen overleg Armoede- en schuldenbeleid.

Reeds geagendeerde/behandelde stukken/brieven van de minister en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 
 

Terug naar boven