r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

NGIZ Zuid | Geopolitieke kanttekeningen, een wereld in volle geopolitieke transitie | David Criekemans, Eindhoven

Eindhoven, station
wikimedia/Patrick Dolmans
datum 24 oktober 2019 20:00
plaats Eindhoven
organisatie Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Het hoofdthema van de lezing van David Criekemans is de constatering dat Europa het laatste decennium de nodige zekerheden heeft verloren. Met zijn avonturen in Oekraïne en het Midden-Oosten lijkt Poetin aan te sturen op een herleving van de Koude Oorlog. De relatie met het Amerika van Trump is een heel andere dan die met zijn voorgangers. In Europa zelf is met de opkomst van een nieuw nationalisme - denk aan de Brexit en het populisme - sprake van verwarring en onzekerheid.

Voeg daarbij de veranderingen die de opwarming van de aarde veroorzaken, die natuurlijk niet alleen Europa treffen, maar ook hier een grote impact hebben. De op fossiele brandstoffen draaiende economie bijvoorbeeld moet worden vervangen door een dito gebaseerd op hernieuwbare energie. Kortom grote geopolitieke veranderingen, waarop Europa een antwoord moet zien te vinden.

Prof.dr. David Criekemans is hoogleraar Internationale Betrekkingen aan de Universiteit van Antwerpen. Daarnaast is hij gastdocent op verschillende andere internationale Universiteiten en treedt hij regelmatig op in de media als commentator op het terrein van geopolitieke en internationale vraagstukken.

U bent van harte welkom bij deze lezing die door het Academisch Genootschap i.s.m. het NGIZ wordt georganiseerd.

Toegangsprijs 5 Euro. Aanmelden via het Academisch Genootschap.


Inhoud

1.

Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ)

Sinds 1945 bestaat er een Nederlands Genootschap voor Internationale Zaken (NGIZ) dat onder meer via lezingen en debatten zo veel mogelijk mensen informatie wil geven over internationale aangelegenheden.

Het NGIZ werkt samen met andere organisaties op het gebied van internationale betrekkingen, stimuleert wetenschappelijk onderzoek door vestiging van (drie) bijzondere leerstoelen en looft een prijs uit voor universitair onderzoek naar internationale onderwerpen.

2.

Meer over...

Terug naar boven