r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Regionale ontwikkeling, Straatsburg

Winston Churchillgebouw (WIC)
datum 21 oktober 2019 19:00 - 20:00
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Winston Churchill (WIC) Toon locatie
zaal WIC200
organisatie EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

19.00 - 20.00 uur

Straatsburg, Zaal: Winston Churchill (200)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

*** Stemming ***

 • 3. 
  Financiële steun aan lidstaten om de ernstige financiële lasten te dragen als gevolg van een terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie zonder akkoord

REGI/9/01212

***I 2019/0183(COD) COM(2019)0399 - C9-0111/2019

 

Rapporteur:

 

Younous Omarjee (GUE/NGL)

AM - PE641.404v01-00

Bevoegd:

 

REGI

   

Adviezen:

 

BUDG -

Johan Van Overtveldt (ECR)

AL - PE641.292v01-00

 Behandeling en goedkeuring ontwerpverslag

 Termijn voor de indiening van amendementen: 7 oktober 2019, 18.00 uur

*** Einde stemming ***

 • 4. 
  Rondvraag
 • 5. 
  Volgende vergaderingen

 4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

 5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Regionale ontwikkeling (REGI)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het beleid ter versterking van minder welvarende regio's, en de steun aan deze regio's uit het Cohesiefonds.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven