r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid, Straatsburg

Europees Parlement Straatsburg
datum 21 oktober 2019 19:30 - 20:30
plaats Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.4
organisatie EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON), EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

19.30 - 20.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.4)

19.30 - 19.45 uur

 • 1. 
  Gezamenlijke commissievergadering (artikel 58 van het Reglement) van ECON en ENVI van maandag 21 oktober 2019

CJ36/9/01579

 
 
   

OJ - PE642.883v01-00

 • 2. 
  Zie afzonderlijke ontwerpagenda

19.45 - 20.30 uur

 • 3. 
  Aanneming van de agenda
 • 4. 
  Mededelingen van de voorzitter
 • 5. 
  Mededelingen van de voorzitter over de aanbevelingen van de coördinatoren van 25 september en 16 oktober
 • 6. 
  Goedkeuring van notulen van vergaderingen

 4-5 september 2019 PV - PE641.110v01-00

 • 7. 
  Verslag over lopende interinstitutionele onderhandelingen

ENVI/9/01588

 • 8. 
  Kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd water (herschikking)
 • 9. 
  Minimumeisen voor hergebruik van water
 • 10. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

 • 11. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

 • 12. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

2019/2844(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Gedachtewisseling op basis van de ontwerpresolutie

*** Elektronische stemming ***

 • 13. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de beoordeling van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op honingbijen (D045385)

ENVI/9/01512

 

Corapporteurs:

 

Eric Andrieu (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

Anja Hazekamp (GUE/NGL)

 

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 14. 
  Bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: gedeeltelijke verlening van een autorisatie voor een vorm van gebruik van chroomtrioxide (Cromomed S.A. en andere)

ENVI/9/01510

2019/2844(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Maria Arena (S&D)

Martin Hojsík (Renew)

Bas Eickhout (Verts/ALE)

 

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

 • 15. 
  EU Bestuivers initiatief

ENVI/9/01217

2019/2803(RSP)

 

Corapporteurs:

 

Mairead McGuinness (PPE)

István Ujhelyi (S&D)

Frédérique Ries (Renew)

Martin Häusling (Verts/ALE)

Luisa Regimenti (ID)

Pietro Fiocchi (ECR)

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

RE - PE641.280v01-00

QO - PE641.130v01-00

Bevoegd:

 

ENVI

   

 Goedkeuring van vragen met verzoek om mondeling antwoord

 Termijn voor de indiening van amendementen: 22 oktober 2019, 11.00 uur

*** Einde elektronische stemming ***

 • 16. 
  Rondvraag
 • 17. 
  Volgende vergaderingen

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Economische en monetaire zaken (ECON)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met het economisch en monetair beleid van de Unie, vrij verkeer van kapitaal, mededinging en belastingen.

3.

EP-Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI)

Deze parlementaire commissie houdt zich bezig met milieubeleid, volksgezondheid en voedselveiligheid.

4.

Relevante EU dossiers

5.

Meer over...

6.

Meer informatie

Terug naar boven