r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij P P M G W Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Bosnië en Herzegovina: Raad neemt conclusies aan en is tevreden dat Operatie EUFOR Althea blijft

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op maandag 14 oktober 2019.
  • De Raad herhaalt dat hij zonder voorbehoud het EU-perspectief voor Bosnië en Herzegovina als één verenigd en soeverein land toegedaan is. Aangezien er sinds de algemene verkiezingen van vorig jaar in Bosnië en Herzegovina nog altijd geen regeringen zijn gevormd op het niveau van de staat en van de Federatie, roept de Raad Bosnië en Herzegovina er opnieuw toe op om de regeringsvorming voort te zetten en onverwijld met de werkzaamheden te starten, in het belang van alle burgers. De Raad herinnert eraan dat de effectieve uitvoering van hervormingen noodzakelijk is om vooruitgang te boeken op weg naar de EU. Voorts memoreert de Raad zijn conclusies van juni 2019, waarin nota werd genomen van het advies van de Commissie.
  • De Raad is verheugd over de blijvende aanwezigheid van Operatie Althea, die zich na de strategische evaluaties van 2017 en 2019 opnieuw heeft toegespitst op haar kerntaak, waarbij de collectieve opleiding als een taak van de operatie werd behouden. De Raad bevestigt in dit verband dat de EU, in het kader van haar algemene strategie ten aanzien van Bosnië en Herzegovina, thans bereid is om, op grond van een nieuw VN-mandaat, het uitvoerende mandaat van Operatie Althea voort te zetten bij wijze van steun aan de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina in het streven een veilige en zekere omgeving te handhaven.
  • De Raad ziet uit naar de presentatie van de volgende strategische evaluatie in 2021, die zal dienen als uitgangspunt voor besprekingen met de lidstaten over de taken van EUFOR en de opties voor de toekomst van de Operatie, mede gelet op het feit dat de vorderingen van Bosnië en Herzegovina in de richting van integratie in de EU moeten worden gesteund, en rekening houdend met de veiligheidssituatie ter plaatse.
  • De Raad erkent dat het belangrijk dat de coördinatie van EUFOR Althea met andere internationale actoren ter plaatse wordt voortgezet.
  • Tegelijkertijd dringt de EU er bij de autoriteiten van Bosnië en Herzegovina opnieuw op aan om, met de steun van de internationale gemeenschap, vaart te zetten achter de verwijdering van overtollige munitie, wapens en explosieven en de opruiming van mijnen.

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven