r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Vergadering: EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken, Brussel

Europees Parlement Straatsburg
datum 21 oktober 2019 19:00 - 21:30
plaats Brussel, Straatsburg, Frankrijk
locatie Louise Weiss (LOW) Toon locatie
zaal N1.3
organisatie EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

19.00 - 21.30 uur

Straatsburg

Zaal: Louise Weiss (N1.3)

 • 1. 
  Aanneming van de agenda
 • 2. 
  Mededelingen van de voorzitter

(met inbegrip van goedkeuring van de aanbevelingen van de coördinatoren overeenkomstig artikel 214, zie de feedbacknota van de coördinatoren van de vergadering van 8 oktober 2019)

NB: DE TIJDSBLOKKEN ZIJN INDICATIEF EN KUNNEN IN DE LOOP VAN DE VERGADERING WORDEN GEWIJZIGD.

19.00 - 19.30 uur

*** Elektronische stemming ***

 • 3. 
  Verkiezing van de derde ondervoorzitter
 • 4. 
  Opsporings- en reddingsoperaties in de Middellandse Zee

LIBE/9/00719

2019/2755(RSP)

 

Rapporteur:

 

Juan Fernando López Aguilar (S&D)

 

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Goedkeuring ontwerpresolutie

*** Einde elektronische stemming ***

19.30 - 20.30 uur

 • 5. 
  Gedachtewisseling met Dunja Mijatović, commissaris voor de mensenrechten van de Raad van Europa

LIBE/9/01591

 Gedachtewisseling

20.30 - 21.00 uur

 • 6. 
  Europese grens- en kustwacht: systeem voor fraudedocumenten en authentieke documenten online (FADO) en intrekking van Gemeenschappelijk Optreden 98/700/JBZ van de Raad

LIBE/9/00459

***I 2018/0330B(COD) COM(2018)0631[02] - C8-0150/2019

 

Rapporteur:

 

Roberta Metsola (PPE)

PR - PE641.177v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

Adviezen:

 

BUDG -

Besluit: geen advies

 

 Behandeling amendementen

21.00 - 21.30 uur

Gezamenlijke behandeling

 • 7. 
  Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Zwitserse Bondsstaat en het Vorstendom Liechtenstein inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Zwitserse Bondsstaat inzake de criteria en mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat of in Zwitserland wordt ingediend

LIBE/9/00410

*** 2018/0418(NLE) 15783/2018 - C9-0025/2019

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR - PE642.874v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Gedachtewisseling

 • 8. 
  Sluiting van een protocol tussen de Europese Unie, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen inzake de toegang tot Eurodac voor rechtshandhavingsdoeleinden bij de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap, de Republiek IJsland en het Koninkrijk Noorwegen betreffende de criteria en de mechanismen voor de vaststelling van de staat die verantwoordelijk is voor de behandeling van een asielverzoek dat in een lidstaat, in IJsland of in Noorwegen wordt ingediend

LIBE/9/00409

*** 2018/0419(NLE)

 

Rapporteur:

 

Jadwiga Wiśniewska (ECR)

PR - PE642.884v01-00

Bevoegd:

 

LIBE

   

 Gedachtewisseling

 • 9. 
  Rondvraag
 • 10. 
  Volgende vergaderingen

 6 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.30 uur (Brussel)

 7 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 14.30 - 18.00 uur (Brussel)


Inhoud

1.

Commissievergadering Europees Parlement

2.

EP-Commissie Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE)

Deze parlementaire commissie houdt zich onder meer bezig met de rechten van de burgers van de EU, bestrijding van discriminatie, vrij verkeer van personen, asiel en migratie en de samenwerking bij de rechtsgang.

3.

Relevante EU dossiers

4.

Meer over...

5.

Meer informatie

Terug naar boven