r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Raad van de Europese Unie: 2 landen geschrapt van lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden, 5 voldoen aan toezeggingen

Met dank overgenomen van Raad van de Europese Unie (Raad), gepubliceerd op donderdag 10 oktober 2019.

Op 10 oktober 2019 besloot de Raad om de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en de Marshalleilanden van de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden voor belastingdoeleinden te schrappen. De Raad stelde ook vast dat Albanië, Costa Rica, Mauritius, Servië en Zwitserland alle toezeggingen inzake samenwerking op belastinggebied naleven.

De VAE en de Marshalleilanden hebben beide de nodige hervormingen doorgevoerd om de toezeggingen na te komen die zij hadden gedaan om hun kader voor fiscaal beleid uiterlijk eind 2018 te verbeteren door economische materiële vereisten in te voeren. Bijgevolg voldoen de VAE nu aan alle toezeggingen inzake samenwerking op belastinggebied en kunnen zij van de lijst worden geschrapt. De Marshalleilanden zullen worden overgeheveld uit bijlage I bij de conclusies naar bijlage II, aangezien de toezeggingen van het land met betrekking tot de uitwisseling van informatie op verzoek nog steeds door de Raadsgroep gedragscode worden gemonitord in afwachting van de resultaten van de evaluatie van het Mondiaal Forum van de OESO inzake transparantie en uitwisseling van informatie.

Albanië, Costa Rica, Mauritius, Servië en Zwitserland voerden vóór hun uiterste datum alle noodzakelijke hervormingen door om te voldoen aan de EU-beginselen inzake goed bestuur in belastingzaken. Deze landen worden geschrapt uit bijlage II bij de conclusies.

De Raad evalueerde ook de situatie van rechtsgebieden na de beëindiging van de "2 van de 3"-uitzondering voor criteria voor fiscale transparantie op 30 juni 2019. De uitzondering bestond erin dat de landen die niet voldeden aan slechts 1 van de 3 subcriteria voor fiscale transparantie niet in bijlage I zouden worden opgenomen. De Raad concludeerde dat alle betrokken rechtsgebieden voldoen aan de 3 EU-criteria voor fiscale transparantie. Wat met name de situatie van de Verenigde Staten betreft, besloot de Raad dat hun netwerk van regelingen voor informatie-uitwisseling ruim genoeg is om alle EU-lidstaten te bestrijken, en zowel de uitwisseling van informatie op verzoek als de automatische uitwisseling van informatie in overeenstemming met de internationale normen en de respectieve behoeften van beide partijen mogelijk maakt.

Voorts hechtte de Raad zijn goedkeuring aan verdere actualiseringen van bijlage II en aan een leidraad voor regelingen inzake vrijstelling voor inkomsten uit buitenlandse bron. De Raad Ecofin van 12 maart 2019 had er met bezorgdheid kennis van genomen dat in sommige rechtsgebieden schadelijke preferentiële belastingregelingen waren vervangen door dergelijke regelingen met soortgelijk effect.

Achtergrond

De EU-lijst draagt bij aan actuele inspanningen om belastingontwijking te voorkomen en beginselen van behoorlijk bestuur, zoals belastingtransparantie, eerlijke belastingheffing of internationale normen tegen uitholling van de belastinggrondslag en verschuiving van winsten, te bevorderen.

De lijst is in december 2017 opgesteld en staat in bijlage I bij door de Raad aangenomen conclusies ter zake. De conclusies bevatten ook een 2e bijlage met rechtsgebieden die voldoende toezeggingen hebben gedaan om hun belastingbeleid te hervormen en waarvan de hervormingen worden gevolgd door de Raadsgroep gedragscode inzake de belastingregeling voor ondernemingen.

Er staan nog 9 namen op de lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden: Amerikaans-Samoa, Belize, Fiji, Guam, Oman, Samoa, Trinidad en Tobago, de Amerikaanse Maagdeneilanden en Vanuatu.

Het werk aan de EU-lijst van niet-coöperatieve rechtsgebieden is een dynamisch proces. De Raad zal de lijst in 2019 regelmatig blijven evalueren en actualiseren. Vanaf 2020 wil de Raad het proces stabieler maken (2 actualiseringen per jaar).

Naar de bladzijde "Vergaderingen"


Terug naar boven