r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Grantley McDonald: Dogma ter discussie: Erasmus en de theologische implicaties van bijbelse filologie, Amsterdam

Amsterdam
© PDC
datum 6 december 2019 12:00 - 14:15
plaats Amsterdam
locatie Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Toon locatie
organisatie Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Tot voor kort was onduidelijk wat de bron van het Griekse handschrift was waarin Erasmus het comma wel aantrof. In deze masterclass onderzoeken we het beschikbare bewijs en zullen we tot enkele slotconclusies komen.

Bij het bestuderen van Griekse handschriften voor de uitgave van zijn diglot van het Nieuwe Testament stuitte Erasmus in de eerste brief van Johannes op iets heel opmerkelijks: het ‘comma Johanneum', een korte zinsnede waarop westerse theologen zich eeuwenlang hadden gebaseerd als onderbouwing van de leer van de Drie-eenheid, ontbrak in de Griekse handschriften die hij bestudeerde. In zijn annotaties maakte hij melding van het ontbreken van het comma Johanneum, maar nadat zijn uitgave was verschenen, werd hij ervan beschuldigd dat hij het dogma van de Drie-eenheid ondermijnde. Toen hij een Grieks handschrift onder ogen kreeg mét het comma Johanneum, nam hij het op in een volgende editie om verdere controverse te voorkomen, een beslissing die alleen maar tot meer discussie leidde. Tot voor kort was onduidelijk wat de bron van het Griekse handschrift was waarin Erasmus het comma wel aantrof. In deze masterclass onderzoeken we het beschikbare bewijs en zullen we tot enkele slotconclusies komen.

Aanmelden

Vijftien getalenteerde jonge masterstudenten en promovendi worden geselecteerd om deel te nemen aan deze masterclass. Indien u geïnteresseerd bent, kunt u tot uiterlijk 22 oktober reageren. We zullen u informeren of u wordt uitgenodigd voor de masterclass. De openbare lezing van Grantley McDonald vindt later op de middag plaats.

Voorlopige bibliografie

‘Erasmus and the Johannine Comma (1 John 5.7-8)’, Grantley McDonald, The Bible Translator 2016, Vol. 67(1) 42-55.

Over Grantley McDonald

Grantley McDonald is postdoc-onderzoeker aan de University of Oxford en geeft aan de Universität Wien leiding aan het FWF-onderzoeksproject The court chapel of Maximilian I: between art and politics. Hij is gepromoveerd in de muziekwetenschap (Melbourne, 2002) en geschiedenis (Leiden, 2011). Grantley's onderzoek is onderscheiden met een prijs van de Australian Academy of the Humanities (Canberra) en de dissertatieprijs van de Stichting Praemium Erasmianum (Amsterdam). Hij is de auteur van Biblical Criticism in Early Modern Europe: Erasmus, the Johannine Comma and Trinitarian Debate (Cambridge: Cambridge University Press, 2016) en Marsilio Ficino in Germany, from Renaissance to Enlightenment: a Reception History (Genève: Librairie Droz, in druk), en co-redacteur (met Andrea Lindmayr-Brandl en Elisabeth Giselbrecht) van Early Music Printing in German-Speaking Lands (Londen: Routledge, 2018). Sinds de oprichting in 2012 is hij een van de redacteuren van de Verzeichnis deutscher Musikdrucke (Universität Salzburg). Hij is ook actief als uitvoerend musicus.


Delen

Inhoud

1.

Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

Deze wetenschappelijke vereniging zet zich in voor de bevordering van de wetenschapsbeoefening in Nederland. Hierbij heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) verschillende taken. Zo houdt de KNAW zich bezig met advisering op het gebied van de wetenschapsbeoefening en met de beoordeling van de kwaliteit van wetenschappelijk onderzoek (peer review). Ook biedt het een forum voor de wetenschappelijke wereld en voor de bevordering van internationale wetenschappelijke samenwerking. Daarnaast is de KNAW een koepelorganisatie voor een groot aantal onderzoeksinstituten.

De KNAW richt zich op alle wetenschapsgebieden, die allen ondergebracht zijn bij een van de twee afdelingen die de KNAW kent: letterkunde en natuurkunde. Ieder jaar worden nieuwe wetenschappers voor het leven als lid benoemd op grond van hun wetenschappelijke prestaties. De KNAW kent maximaal 220 gewone leden onder de vijfenzestig jaar, na die leeftijd wordt iemand rustend lid (met behoud van de rechten die een lid geniet). Het hoogste orgaan is de Algemene Leden Vergadering waarin de leden van de vereniging plaats nemen.

2.

Meer over...

Delen

Terug naar boven