r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

EP-leden willen Raad aan de onderhandelingstafel voor meerjarenbegroting

Met dank overgenomen van Europees Parlement (EP), gepubliceerd op woensdag 9 oktober 2019.

De Commissie heeft een plan B nodig om de ontvangers van EU-financiering te beschermen, indien de gesprekken met de Raad over de meerjarenbegroting van de EU verder vertraging oploopt.

Op donderdag stemt het Parlement tijdens de plenaire zitting op een nieuwe resolutie over de meerjarenbegroting voor 2021-2027, ook bekend als het meerjarig financieel kader, MFK. Zij sporen de Raad aan om hun standpunt goed te keuren zodat ze op tijd een akkoord kunnen bereiken.

In november 2018 bevestigde het Parlement reeds zijn onderhandelingspositie en waren de Europarlementsleden bereid om te onderhandelen met concrete cijfers voor programma's en met voorstellen om het systeem van eigen middelen van de EU te herzien.

Een moeilijk gesprek

De onderhandelingen kunnen lastig zijn. Gesprekken rond de huidige langetermijnbegroting (2014-2020) heeft 18 maanden geduurd. Daarom moet de Commissie volgens de resolutie een “rampenplan voorbereiden als vangnet om de begunstigden van programma’s met EU-financiering te beschermen”. Als het akkoord er niet op tijd is, zou de huidige begroting volgens het rampenplan verlengd kunnen worden.

“Wij willen geen rampenplan. Wij willen geen plan B, maar een plan A,” zei onderhandelaar Margarida Marques (S&D, Portugal) tijdens een commissievergadering over de begroting op 24 september. “Tegelijkertijd zijn we ons er ook van bewust dat we nu een bepaalde situatie in handen hebben. Als we geen plan A krijgen, moeten we een rampenplan creëren zodat de burgers, ondernemingen en organisaties de nodige financiering kunnen ontvangen.”

Samen met Jan Olbrycht (EVP, Polen), is Marques co-rapporteur voor de uitgaven van het MFK. Zij is deel van een onderhandelingsteam waarvan José Manuel Fernandes (EVP, Portugal) en Valérie Hayer (Renew Europe, Frankrijk) rapporteurs voor eigen middelen zijn. Ook Rasmus Andresen (Groenen/VEA, Duitsland) en voorzitter van de commissie Begroting Johan Van Overtveldt (ECH, België) maken deel uit van het team.

Nieuwe financiering

Terwijl Hayer van de Renew Europe-fractie tijdens de commissievergadering zei dat de leden “gefrustreerd” zijn door de strakke tijdlijn, waren Fernandes en Andersen ongerust dat het uiteindelijke budgetvoorstel van de Raad te weining zou zijn, en dus het beoogde doel en de toekomstige uitdagingen van de EU niet zal kunnen beantwoorden.

Volgens Olbrycht kunnen de onderhandelingen nog ingewikkelder worden als de nieuwe Commissie nieuwe initiatieven zou voorstellen. Hij benadrukt dat deze gefinancierd moeten worden door nieuwe begrotingsmiddelen.

Volgende stappen

Op donderdag 10 oktober zal het Parlement de resolutie bespreken en stemmen tijdens de plenaire vergadering in Brussel. Er wordt verwacht dat de Raad zijn standpunt over de begroting zal bespreken tijdens de EU-top van 17-18 oktober.

Productinformatie

REF.: 20191004STO63443


Terug naar boven