r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

Rijkswet inperking gevolgen brexit

Met dank overgenomen van Tweede Kamer der Staten Generaal (Tweede Kamer), gepubliceerd op woensdag 9 oktober 2019.

9 oktober 2019, initiatiefwetsvoorstel - Nederlanders in het Verenigd Koninkrijk moeten naast de Nederlandse ook de Britse nationaliteit kunnen krijgen. De Kamer bespreekt een initiatiefwetsvoorstel dat dit mogelijk maakt bij een (harde) brexit.

Meervoudige nationaliteit moet zo veel mogelijk worden voorkomen. Dat is het uitgangspunt van de Rijkswet op het Nederlanderschap. Maar brexit rechtvaardigt dat daarop een uitzondering wordt gemaakt, vinden Sjoerdsma (D66), Asscher (PvdA), Van Otterloo (50PLUS), Van Wijngaarden (VVD) en Van Ojik (GroenLinks). Dit willen ze regelen met een initiatiefwetsvoorstel.

Bij een vechtscheiding zijn de kinderen vaak de dupe, aldus Leijten (SP), en bij een harde brexit zijn dat de burgers. Een harde brexit kan slecht uitpakken voor de ongeveer honderdduizend Nederlanders in het VK. De initiatiefnemers willen de negatieve gevolgen voor deze groep beperken door hun de mogelijkheid te geven om zowel de Britse als de Nederlandse nationaliteit te krijgen.

Steun voor wetsvoorstel

Een goed en zeer noodzakelijk initiatief, vindt Özütok (GroenLinks). Het initiatiefwetsvoorstel kan volgens haar een deel van de onzekerheid voor Nederlanders in het VK wegnemen. Het gaat om mensen die hun wortels in Nederland hebben, zo sluit Kuiken (PvdA) zich daarbij aan.

Nederlanders in het VK dreigen hard getroffen te worden, zegt Verhoeven (D66): zij moeten kiezen tussen "hoofdpijn en buikpijn". Als zij naast de Nederlandse ook de Britse nationaliteit kunnen krijgen, neemt dat veel problemen weg. Mulder (VVD) is het daarmee eens. Maar hij benadrukt wel dat het een tijdelijke oplossing zou zijn, totdat er goede afspraken zijn gemaakt over de positie van Nederlanders in het VK.

Vragen over dubbele nationaliteit

Nederlanders buiten de EU kunnen hun Nederlandse nationaliteit verliezen als ze vergeten om die te verlengen, zegt Özütok (GroenLinks). Ook voor deze groep zou er volgens haar een oplossing moeten komen. Eigenlijk zou het kunnen hebben van een dubbele nationaliteit weer de norm moeten worden, stelt Kuiken (PvdA).

Leijten (SP) wil juist niet dat het initiatiefwetsvoorstel een opstapje wordt voor het normaliseren van de dubbele nationaliteit. Zij overweegt om het initiatiefwetsvoorstel te steunen, maar dit zou volgens haar geen precedentwerking mogen hebben.

Het maken van een uitzondering voor Nederlanders in het VK is eigenlijk opportunistisch, zegt Van Toorenburg (CDA), die worstelt met het initiatiefwetsvoorstel. Enerzijds is zij principieel tegen het kunnen hebben van een dubbele nationaliteit. Anderzijds begrijpt zij de wens om een groep te helpen die "gemangeld" wordt.

De initiatiefnemers en staatssecretaris Broekers (Justitie en Veiligheid) reageren op een later moment op de inbreng van de woordvoerders.


Terug naar boven