r google-plus facebook twitter linkedin2 nujij M Monitor Nieuwsbrief pdclogo man met tas twitter boek

OESO: belast multinationals in afzetmarkten

woensdag 9 oktober 2019, 12:04

PARIJS (ANP) - Overheden moeten meer mogelijkheden krijgen om belasting te heffen bij multinationals die in hun land geld verdienen, ook als die bedrijven geen fysieke vestiging hebben binnen de landsgrenzen. Dat schrijft de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De denktank kreeg van meer dan 130 landen de opdracht om een voorstel voor een grootscheepse vernieuwing van internationale belastingregelgeving op te stellen.

Nieuwe regels zijn nodig om belastingontwijking tegen te gaan. De regel dat multinationals alleen belasting betalen in landen waar ze fysiek aanwezig zijn, raakt steeds meer achterhaald in het tijdperk van internet. Techreuzen als Amazon en Apple vestigen zich vaak in fiscaal aantrekkelijke landen, terwijl ze enorme opbrengsten genereren in andere landen. Ook schuiven grote bedrijven vaak zodanig met winsten dat die laag uitkomen in landen met een voor hen ongunstig fiscaal regime. Tegen die achtergrond richt het OESO-plan zich ook op multinationals met bekende consumentenmerken.

De organisatie erkent dat nog een groot geheel aan belastingregels op de schop moet die bepalen waar bedrijven belasting betalen. Daarnaast veranderen als het aan de OESO ligt veel wetten over het deel van de winst waarover belasting wordt geheven.

Secretaris-generaal Angel Gurría van de OESO is optimistisch dat er een akkoord ligt in 2020, een deadline die onder andere de Europese Unie heeft gesteld. Als er voor die tijd geen nieuwe internationale afspraken zijn gemaakt, dreigen landen op eigen houtje multinationals fiscaal aan te pakken. Dat zorgt volgens Gurría voor grote "risico's voor een toch al fragiele economie". "We mogen niet toestaan dat dit gebeurt", waarschuwt hij.

Terug naar boven